Općina Vogošća: Radovi na ušću rijeke Ljubine u rijeku Bosnu

2. Oct 2017. | 22:19 | NV
R LJ 4_800x533

Finansijska vrijednost radova koji će spriječiti plavljenje na području Semizovca i Svraka, na ušću rijeke Ljubine u rijeku Bosnu je 200.000 KM. Radove izvodi firma “Termo-beton“, a po završetku desne obale radovi se nastavljaju i na lijevoj. Lokalitet izvođenja radova obišli su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, Općine Vogošća i izvođača radova, saopćeno je iz Općine Vogošća.

“Radovi su u završnoj fazi, a počeli su prije mjesec dana. Kvalitet radova je odličan“, kazao je Mirza Bezdrob, rukovodilac sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save, te pojasnio da je konačan cilj da se spriječi štetno djelovanje voda, stoga je izgrađen i potporni zid sa kosinama koje će biti zatravljene i kamenim nabačajem.

“Osim radova na desnoj obali radiće se i lijeva u dužini oko 70 metara i to u ulici Lug. Ovaj projekat je od velikog značaja za Općinu Vogošća“, istakla je Emira Branković šefica Odsjeka za komunalne poslove u Općini Vogošća.

“Izvođač radova nema problema na terenu i radovi se izvode prema planu. Za sedam dana prelazimo na lijevu obalu“, pojasnio je Ahmed Turbo, jedan od direktora u fimi “Termo-beton“.

Da se radovi kvalitetno izvode potvrdio je i Ismet Keljalić, mještanin čija je kuća bila ugrožena u plavnom dijelu na desnoj obali rijeke.

Svi radovi koji se izvode na ušću rijeke Ljubine u rijeku Bosnu biće završeni u ovoj građevinskoj sezoni, zaključuju iz Općine Vogošća.

 

NV

Na vrh