OSCE: Najviše se sudi za sitnu korupciju, a najviše oslobađa za visoku

21. Feb 2018. | 20:17 | NV
Thomas Greminger(1)

Tužilaštva u BiH najviše optužnica za koruptivna djela podižu za zloupotrebu položaja i druga sitnija djela, dok je najviše oslobađajućih presuda zabilježeno u predmetima visoke i sistemske korupcije, pokazuje analiza Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), prenosi NAP.

Predstavnici OSCE-a u BiH predstavili su izvještaj pod nazivom “Praćenje procesuiranja predmeta korupcije” u kojem su analizirali 157 predmeta vođenih u posljednjih sedam godina pred sudovima BiH. Kako je rečeno, samo 16 predmeta je kategorizirano kao predmet visoke korupcije, 54 kao predmet korupcije na srednjem nivou i 87 kao predmet sitne ili administrativne korupcije.

U odnosu na vrstu koruptivnog djela, najzastupljenija je zloupotreba položaja sa 67 predmeta, nesavjestan rad u službi sa 28, primanje mita sa 15 i davanje mita sa četiri slučaja.

Generalni sekretar OSCE-a Thomas Greminger je naglasio da je korupcija najveći problem modernih društava jer podriva ekonomiju i vladavinu zakona i narušava povjerenje javnosti u institucije.

“Otklanjanje kulture nekažnjavanja počinilaca korupcije podrazumijeva odlučan odgovor sistema krivičnog pravosuđa”, rekao je Greminger i izrazio nadu da će preporuke koje izvještaj sadrži unaprijediti procesuiranje predmeta iz oblasti korupcije.

U pogledu ishoda slučaja, analiza pokazuje da je 55 završeno s osuđujućom presudom, od toga 33 po sporazumu o priznanju krivnje, 17 predmeta je okončano oslobađajućom presudom, a pet djelimično oslobađajućom presudom. Ipak, u predmetima visoke korupcije, od njih 14 osam je okončano oslobađajućom presudom.

Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack nazvala je korupciju “kancerom koji nagriza bh. društvo u cjelini”, te dodala kako smatra da su rezultati izvještaja dobra prilika da se pošteno porazgovara o temi borbe protiv korupcije.

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton je napomenuo da i najbolje zakonodavstvo neće polučiti rezultate ako ne postoji odgovarajući kapacitet pravosuđa u primjeni zakona.

“U izvještaju se spominju brojni primjeri predmeta korupcije koji su okončani oslobađajućim presudama i to ne zbog složenosti predmeta ili sposobnosti odbrane, već zbog upitnog i nedovoljno obrazloženog tumačenja zakona od strane sudija i tužilaca”, kazao je Berton i pozvao Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) da poduzme korake na jačanju tužilačkih i sudijskih kapaciteta.

Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija je rekao da postoji problem u saradnji policije i tužilaca u istragama u vezi s korupcijom.

“Od 2003. godine i uvođenja tužilačke istrage, došlo je do različitog tumačenja gonjenja iz djela korupcije između policijskih tijela i tužilaštva. Kada su u pitanju druga djela nemamo problem u komunikaciji. Policijske snage i tužilaštva su jedni drugima izgovor u tretiranju ovih djela”, kazao je Tegeltija.

Nalazi OSCE-ovog izvještaja zasnovani su na praćenju 67 predmeta korupcije koji su okončani pred domaćim pravosudnim institucijama u periodu od 2010. do 2017. godine, objavio je BIRN.

 

NV / NAP

Na vrh