Pad broja studenata nastavit će se i naredne dvije godine

5. Oct 2017. | 22:43 | NV
univerzitet(7)

Univerzitet u Sarajevu uskoro bi mogao dobiti 200 asistenata koje bi bili zaposleni putem Službe za zapošljavanje KS i Federalnog zavoda za zapošljavanje, piše agencija Patria.

Rektor UNSA-e danas je vrlo precizno naveo razloge zašto je evidentan pad broja studenata te je istakao da se pad očekuje i u naredne dvije godine.

“Jedan od razloga svakako jeste pad nataliteta. Akademska zajednica ne može povećati broj novorođene djece. Druga stvar, događaji od 1992. do 1995. godine u regiji promijenili su demografsku sliku cijelog Zapadnog Balkana, posebno BiH odakle je iseljeno više od 1,5 miliona stanovnika čija se djeca školuju po zemljama zapadne Evrope i svijetu. BiH ne može očekivati da akademska zajednica otvori fabrike i zaposli mlade ljude.”

On je istakao da postoje dvije kategorije mladih koji napuštaju BiH. Jedna su mladi nezaposleni sa biroa, a drugi su još mlađi od njih koji imaju logiku da se školuju izvan BiH i tamo se zaposliti.

Pad upisa i u javnom i u privatnom sektoru je evidentan i očekuje se još jer je prelazak sa osmogodišnjeg na devetogodišnje obrazovanje.

Također je danas bilo riječi i o profesorima koji rade i na javnim i na privatnim univerzitetima. Ne postoji evidencija o takvom angažmanu na UNSA-i ali će biti vrlo brzo jer novim zakonom za takav angažman potrebna je saglasnost dekana organizacionih jedinica i rektora.

“I na sjednici Senata ćemo razmatrati ovo pitanje pa neka se izjasne. Nećemo dozvoliti da se našim profesorima koriste privatni univerziteti i njima se hvale.”

 

NAP / NV

Na vrh