Pad prodaje u fiksnoj i mobilnoj telefoniji umanjio dobit M:tela

8. Aug 2017. | 08:41 |
mtel

Grupa Mtel a.d. Banja Luka je za šest mjeseci 2017. godine ostvarila neto dobit od 21,79 miliona KM, izvještava Indikator.ba na osnovu revizorskog izvještaja kompanije.

Finansijski rezultat je slabiji nego godinu ranije kada je dobit iznosila 26,74 mil. KM.

Poslovni prihodi grupe smanjeni su na 210,8 mil. KM, nakon što su u istom prošlogodišnjem periodu iznosili 222,8 mil. KM. Na pad prihoda uticali su manji prihodi od prodaje fiksne i mobilne telefonije u zemlji, dok su prihodi od integrisanih usluga i interneta blago povećani.

Prihodi od prodaje u inostranstvu, uključujući prihode od međunarodnog obračuna i roaminga, takođe su zabilježili pad.

Poslovni rashodi bili su 187,6 mil. KM i manji su u odnosu na prvo polugodište 2016. kada su iznosili 193,4 miliona KM.

M:tel grupu čine, osim matičnog društva u Banjaluci, i M:tel Austria, Beč (100% vlasništvo) i Logosoft d.o.o. Sarajevo (100 posto). Osim toga, M:tel ima 49 posto učešća u pridruženom društvu Mtel Podgorica (preostalih 51 posto je u vlasništvu krajnjeg matičnog vlasnika Grupe – Telekom Srbija a.d.).Učešće Grupe u dobitku pridruženog društva, za period od šest mjeseci koji se završava sa 30. junom 2017. godine, iznosilo je 792 hiljade KM.

Grupa ima 2.241 zaposlenka, što je 9 zaposlenika manje nego krajem prošle godine.

Grupa bilježi pad broja korisnika usluga fiksne i mobilne telefonije, kao i interneta, dok je u porastu broj korisnika integrisanih usluga.

Na dan 30. juna 2017. godine, Grupa je obezbjeđivala usluge fiksne telefonije za 244,242 korisnika (31. decembar 2016. godine: 256,012 korisnika), internet usluge za 138,199 korisnika (31. decembar 2016. godine: 178,924 korisnika), usluge mobilne telefonije za 1,275,161 korisnika (31. decembar 2016. godine: 1,316,761 korisnika), uključujući integrisane usluge za 94,176 korisnika (31. decembar 2016. godine: 89,774 korisnika).

 

NV / indikator.ba

Na vrh