Poboljšanje odnosa između BiH i Kosova doprinijet će većem ekonomskom razvoju i kulturnoj razmjeni

23. Nov 2016. | 17:32 | NV
Predstavnici kulturnog sektora na panelu

U organizaciji nevladine organizacije EC Ma Ndryshe sa Kosova i Fondacije Kulturno naslijeđe bez granica Bosna i Hercegovina (Foundation Cultural Heritage without Borders – CHwB) u Sarajevu je u srijedu, 23. novembra, održana jednodnevna regionalna konferencija o turizmu i kulturi.

Konferencija “Spajanje društva kroz turizam i kulturu – Bosna i Hercegovina i Kosovo, Kako prevazići barijere u komunikaciji?” okupila je priznate individue iz kulturnog i turističkog sektora iz Kosova i Bosne i Hercegovine kako bi diskutovali o načinima i sredstvima prevazilaženja problema uzrokovanim postojećim viznim režimom između ovih država.

Na konferenciji je istaknuto da su Bosna i Hercegovina i Kosovo prijateljske zemlje koje raspolažu sa bogatim kulturno-historijskim i prirodnim naslijeđem koje treba učiniti dostupnim građanima obje zemlje. Ukidanje viznog režima i poboljšanja odnosa između ovih zemalja dovelo bi do njihovog ekonomskog jačanja, veće promocije turističkih, kulturnih i drugih potencijala koje imaju, ali i ostvarivanju ljudskih prava: prava na slobodu kretanja i prava na pristup kulturi i kulturnoj baštini.

Panelist Eroll Bilibani, izvršni direktor DokuFesta sa Kosova istakao je da zbog viznog režima mnogi zainteresirani učesnici iz Bosne i Hercegovine nisu u mogućnosti da prikažu svoja ostvarenja na ovom festivalu dokumentarnog i kratkog filma koji se niz godina organizira u Prizrenu.

Direktorica Pravo Ljudski Film Festivala, Kumjana Novakova govorila je o iskustvima koja su ova dva festivala – Pravo Ljudski i DokuFest – imali prilikom organizacije škole dokumentarnog filma ACTive. Festival se trebao održati u Prizrenu, ali je zbog nedobivanja viza učesnika iz Bosne i Hercegovine u zadnjem trenu prebačen i održan u Makedoniji.

“Ovaj projekt je usmjeren na mlade iz različitih zemalja regije. Unatoč ovim problemima, mi nećemo odustati od saradnje, ali oni koji su najviše pogođeni viznim režimom su korisnici naših programa, mladi ljudi. Zbog viza dugoročno kreiramo predrasude među mladima,” rekla je Novakova.

Slična iskustva podijelio je i Nihad Kreševljaković, direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS. Kreševljaković je rekao da iako kultura nije svima jednako važna, jeste ekonomski rast i razvoj zemlje zbog čega je dodatno važno da se vizni režim ukine.

“Mi znamo da ono što se događaj na polju kulture je bitno i za nas. Oni imaju jedno od najboljih filmskih festivala u regiji i tamo postoje ljudi sa iskustvima koji su i nama važni. Mi ćemo kao Festival MESS nastaviti se truditi da čuvamo obraz onoga što mislimo da je BiH, a to je ona BiH koja ne diskriminira ljude ni po bilo kojem osnovu. Obzirom da se ovde radi o ozbiljnoj diskriminaciji ljudi mogu izraziti nadu da će se to u budućnosti promijeniti,” istakao je Kreševljaković.

Zeke Ceku, stručnjak  za turizam sa Kosova, primjerom rada turističke agencije podsjetio je sve prisutne da je Balkan jedna turistička destinacija.

Važnu ulogu ministarstava kao partnera u programima IPA prekogranične saradnje napomenula je Valbona Dushi, voditeljica Odjela za industriju iz Ministarstva trgovine i industrije Kosova, dok je panelista Berhil Šasivari, direktor bosansko-kosovskog privrednog udruženja Sofra sa Kosova, iznio ekonomske pokazatelje o gubitku profita i smanjenoj ekonomskoj robnoj razmjeni između BiH i Kosova.

Ova konferencija je nastavak dvodnevnog sastanka održanog u Kotoru, Crna Gora, u julu 2016. godine, a koji je okupio predstavnike civilnog i privatnog sektora u oblasti turizma i kulture. Konferencija se realizuje u sklopu projekta “Saradnja u turizmu i kulturi između Kosova i Bosne i Hercegovine”, financijski podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo Kosovo.

 

NV

Na vrh