Magazin>>

Počela izrada novog Kantonalnog plana zaštite okoliša u KS-u

28. Nov 2016. | 17:25 | NV
2 foto

U okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016 – 2021. godina (KEAP) članovi Komisije za praćenje ovog projekta te Savjetodavnog odbora za izradu Plana danas su  održali svoju prvu radionicu. Tom prilikom prezentiran je sveobuhvatan izvještaj o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo kao polazna osnova za izradu ovog dokumenta uz osvrt na dosada poduzete aktivnosti.

Realizacija projekta započela je u aprilu ove godine a  naručilac je Ministarstvo prostorog uređenja, građenja i zaštite okoliša, u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS. Svrha KEAP-a je da donosiocima odluka na kantonalnom i općinskom nivou omogući izbor najprihvatljivijih aktivnosti i projekata za rješavanje okolinskih problema, te povezivanje različitih nivoa vlasti na rješavanju pitanja okoliša.

“Clj je da kreiramo jedan jasan dokument koji će biti preduslov za efikasnije djelovanje u oblasti očuvanja okoliša i zaštite prirodnih resursa, posebno za finansijsko planiranje i korištenje različitih izvora finansiranja u toj oblasti pri čemu mnogo očekujemo od međunarodnih i predpristupnih fondova EU”, izjavio je resorni ministar Čedomir Lukić.

Očuvanje prirodnog bogatstva Kantona Sarajevo, unapređenje stanja okoliša i razvoj Kantona na principima održivog razvoja opšti je cilj izrade KEAP-a po riječima ministra. Objasnio je da će KEAP dati usmjerenja za upravljanje okolišom u skladu sa ukupnim privrednim i društvenim razvojem.

“Politike zaštite okoliša moraju biti integrisane u druge oblasti i na tom principu treba biti zasnovan i ovaj plan koji će sadržavati sedam tematskih cjelina. Cilj je uključivanje načela zaštite okoliša u područja koje pokriva Vlada Kantona Sarajevo kao što su privreda, turizam, saobraćaj, poljoprivreda, promet, zdravstvo i obrazovanje,  a kojima se posredno ili neposredno utiče na održivi razvoj”, dodao je ministar Lukić.

Planirano je da se uz učešće svih partnera u realizaciji KEAP-a i to ministarstava, stručnih institucija, javnih komunalnih preduzeća, naučnih i stručnih lica, nevladinih organizacija te medija definišu najznačajniji ekološki problemi i prioriteti na čijem će se rješavanju raditi narednih pet godina. Kako je najavljeno, najveći zahvati biće u području sprečavanja zagađenja zraka, odvodnje otpadnih voda i njihovom prečišćavanju, zbrinjavanju čvrstog otpada, te zaštiti i razvijanju turističkih potencijala zaštićenih područja.

Učesnici današnje radionice prioritete  će odrediti po tematskim oblastima i dostaviti ih  Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša do 01. decembra ove godine.

Naredni korak je  izrada liste okolišnih prioriteta, a potom i Akcionog plana zaštite okoliša KS  koji bi se, prema najavama ministra Lukića,  na dnevnom redu Skupštine KS trebao naći u prvoj polovini naredne godine.

 

NV

Na vrh