Podijeljeno 3.600 sadnica maline zainteresiranim poljoprivrednim domaćinstvima

Općina Stari Grad Sarajevo je nakon završene procedure bodovanja pristiglih zahtjeva na osnovu Javnog poziva izabrala poljoprivredne domaćinstva kojima je dodijeljeno 3.600 sadnica malina

26. Dec 2015. | 12:41 | S.M
52030


Putem Službe za privredu i finansije, raspisan je Javni poziv za predaju zahtjeva za odabir poljoprivrednih domaćinstava za podizanje zasada maline. Pravo prijave imala su domaćinstva sa mjestom prebivališta i zemljištem koja se nalaze na području općine Stari Grad.

Uslov je bio i da poljoprivredno domaćinstvo posjeduje jedan dunum čiste površine zemljišta (bez zasađenih kultura) za voćarsku proizvodnju – podizanje zasada maline. Izabrana su tri domaćinstva za dodjelu zasada kojima je dato po 1.200 sadnica.

Inače, posljednjih godina proizvodnja jagodičastog voća je u ekspanziji, a najčešće sve što se proizvede se izvozi.

(Agencija NAP)

Na vrh