Podiže se brana na Bentbaši, detaljna pretraga Miljacke kako bi se pronašlo tijelo Aldina Mulića

25. Dec 2017. | 09:48 | NV
rijeka(11)

I danas je nastavljena potraga za tijelom Aldina Mulića (28) koji je prije trinaest dana upao u Miljacku na Dolac-Malti.

S obzirom da posljednjih dana nije bilo padavina i da se smanjio vodostaj Miljacke, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), koja rukovodi akcijama potrage, planirala je da danas u deset sati bude podignuta brana na Bentbaši. Ranije to nije bilo moguće jer bi brana pukla i napravila mnogo veću štetu, a i loši uslovi na rijeci zbog velikog vodostaja nisu omogućavali detaljno pretraživanje korita rijeke.

Otkad se prije trinaest dana desila ova tragedija FUCZ je razmatrala i ovu mogućnost i kad je vodostaj Miljacke opao obavljeni su razgovori sa nadležnim u CZ Općine Stari Grad Sarajevo te je isplanirana akcija zatvaranja, odnosno podizanja brane na Bentbaši.

Ovo će omogućiti detaljnu pretragu Miljacke po dionicama od Dolac Malte do ušća u rijeku Bosnu u dužini od 11 kilometara. Istovremeno sa počekom podizanja brane, u ukupnom trajanju od oko tri sata, osam timova FUCZ ući će u korito Miljacke i nizvodno je pregledati da eventualno nađu tijelo i otklone sumnje da se ono nalazi u koritu rijeke.

Osim pripadnika FUCZ u potrazi će još učestvovati i GSS stanica Sarajevo i GSS Novi Grad, Općinska služba civilne zaštite Konjic, pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite KS, kao i rodbina i prijatelji stradalog mladića koji su prethodno upoznati sa ovom akcijom.

Tijelo drugog mladića Irhana Foče koji je pokušao spasiti Mulića, pronađeno je 14. decembra kod Visokog. Sahranjen je u subotu 23. decembra na groblju Vlakovo.

 

NV / NAP

Na vrh