Fontana>>

Polen kao dokaz: Sitni prah svuda oko nas

Kad se spomene polen, prvo čega se ljudi sjete jeste sitni prah koji je u proljeće svuda oko nas. Za one koji su skloni alergijama, polen može biti vrlo problematična pojava. Polen, za koji možemo reći da predstavlja spolne ćelije svakog cvijeta, za najveći dio biljnog svijeta ima vitalan značaj

4. Mar 2016. | 16:00 | Haris Gatalo