Porezni obveznici FBiH za devet mjeseci uplatili 3,5 milijarde KM poreza

10. Oct 2017. | 15:15 | NV
pubih

Porezna uprava Federacije BiH je saopštila da su ukupno naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2017. godine, a za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, iznose 3.570.141.210 KM, što je za 308.419.445 KM  više u odnosu na isti period 2016. godine, ili iskazano u procentu više za 9,46%.

U periodu januar-septembar 2017.godine u odnosu na januar-septembar 2016. godine:

– porez na dobit naplaćen je u iznosu od 278.120.887 KM, što je više za 56,14% ili 99.999.811 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 66,67% ili za 89.057.935 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana  za 24,57% ili za 10.941.876 KM;

– porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 127.665.390 KM, što je više za 1,64 % ili za 2.062.801 KM;

– ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.154.487 KM, što je više za 5,35 % ili za 58.640 KM;

– porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 295.879.029 KM, što je povećanje za 11,04% ili za 29.420.826 KM;

– naknade i takse naplaćene su u iznosu od 295.772.480 KM, što je više za 7,45 % ili za 20.516.177 KM.

U periodu januar-septembar 2017. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost u ukupnom iznosu od 2.350.550.984 KM, što u odnosu na isti period 2016. godine predstavlja povećanje za 171.691.590 KM ili iskazano u procentu za 7,88%.

 

NV / NAP

Na vrh