Poslodavci iz FBiH traže od policije da osiguraju odvijanje saobraćaja: Trpimo štetu zbog neizvršavanja obaveza

2. Mar 2018. | 18:33 | NV
borci1(5)

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je otvoreno pismo ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima policijskih uprava u Federaciji BiH. U pismu poslodavci traže da se osigura odvijanje saobraćaja koje je ugroženo čestim protestima na saobraćajnicama. U pismo poslodavci navode.

“Obraćamo Vam se u ime poslodavaca iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine i tražimo da postupate u skladu sa važećim zakonima, kada je u pitanju neometano odvijanje saobraćaja na javnim saobraćajnicama i spriječite blokiranje javnih saobraćajnica od strane pojedinaca i grupa.

Ponukani sve češćim blokadama javnih saobraćajnica od strane nezadovoljnih grupa građana, koje na taj način pokušavaju ostvariti svoja prava, tražimo da ispunite svoje zakonske obaveze i omogućite građanima neometano obavljanje njihovih svakodnevnih aktivnosti, rad uslužnim preduzećima i odvijanje proizvodnih procesa u kompanijama bez zastoja izazvanih blokadama javnih saobraćajnica.

Nažalost, blokadom javnih saobraćajnica najčešće se nanosi šteta građanima i kompanijama koji ni na koji način nisu uzrokovali probleme nezadovoljnih grupa građana. Zbog blokada javnih saobraćajnica trpe građani koji ne mogu neometano odlaziti u bolnice, škole, na fakultete, na svoja radna mjesta.

Štetu zbog nemogućnosti ispunjavanja obaveza prema kupcima i dobavljačima, zbog zastoja u radnom procesu trpe i poslodavci, koji u najvećem broju slučajeva ispunjavaju svoje obaveze prema uposlenicima i državi. To su oni poslodavci koji redovno isplaćuju plaće, doprinose i poreze čime omogućavaju uredno punjenje budžeta.

Saosjećamo sa obespravljenim grupama građana i zalažemo se za poštivanje njihovih prava i pravično rješenje njihovog statusa. Ali se odlučno protivimo da ostvarivanje prava jedne kategorije građana, ugrožava bilo koga u ovoj državi.

Stoga vas pozivamo, da kao odgovorne osobe policije u vašem kantonu, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, u svim budućim slučajevima omogućite neometano odvijanje saobraćaja na javnim saobraćajnicama, osigurate ostvarivanje prava svih građana i kompanija u Federaciji BiH.

Uz puno razumijevanje za probleme sa kojima se policija susreće u svome radu i podršku radu policije u Federaciji BiH, smatramo da posao policije ne može biti samo pisanje kazni za saobraćajne prekršaje, nego su dužni osigurati sigurno i neometano odvijanje saobraćaja za sve učesnike.”

 

NV

Na vrh