Postoji interes stranih kompanija za ulaganje u Kanton Sarajevo

Predstavnici inostranih kompanija ALFA INVEST I VPP prezentirali su jučer u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo tehnologije čija primjena u komunalnim preduzećima osigurava energetsku efikasnost, kao i jeftiniju cijenu usluge

29. May 2015. | 12:39 | S.K
41515a

Resornog ministra Senada Hasanspahića i direktore KJP "Toplane" i "Rad" Admira Džubura i Selima Babića upoznali su sa komparativnim prednostima tih tehnologija, te su izrazili svoj interes za ulaganje u komunalnu privredu Kantona Sarajevo kroz primjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Predstavljena je tehnologija koja omogućava proizvodnju svih vrsta eko-goriva iz recikliranog komunalnog otpada. Na komunalnoj deponiji Smiljevići moglo bi se instalirati proizvodno postrojenje za proizvodnju 10.000 tona eko-goriva koje se može koristiti kao alternativni energent u Toplanama. Za ovu tehnologiju, kako je rečeno, postoji puna ekonomska opravdanost, jer se investicija isplati nakon petogodišnje primjene, a može se obezbijediti kroz povoljan kreditni aranžman ili partnerstvo sa kamatnom stopom od 1 do 1,5 posto na 10 godina. Vrijednost investicije je oko 20.000.000,00 KM.

Predstavnici firme VPP iz Budimpešte, koja je u zadnjih 10 godina investirala u 18 energetskih postrojenja u Mađarskoj, Slovačkoj i Njemačkoj, su iskazali interes da sa Kantonom Sarajevo zajedno ulažu u projekt koji bi podrazumijevao korištenje biomase kao energenta u osam kotlovnica KJP “Toplane”, ukupne snage 56 MWh. Predviđa se da bi se ova investicija mogla implementirati tokom tri naredne godine.

“U 'Toplanama' se mogu realizovati investicije u vrijednosti 60.000.000,00 KM, na osnovu kojih bi ova firma imala mogućnost osiguranja niže cijene grijanja, ali i ostvarenja ušteda u poslovanju između 2.500.000,00 i 3.000,000,00 KM na godišnjem nivou“, istakao je izvršni direktor kompanije VPP Gábor Dicső .

Nakon prezentacije, ministar Hasanspahić je kazao da postoji obostrani interes za realizaciju navedenih investicija u preduzećima “Toplane” i “Rad” te da će Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, nakon što zaprimi pismo namjere od ovih kompanija, u skladu sa važećim zakonima pokrenuti proceduru iznalaženja najpovoljnijeg modela za njihovu realizaciju.

Na vrh