Potpisan Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti

19. Feb 2018. | 23:01 | NV
190218_kolektivniUgovor_markica

Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Fedraciji Bosne i Hercegovine potpisan je danas u Sarajevu, a ranije su ga utvrdili pregovarački timovi Vlade Federacije BiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama.

Kolektivni ugovor je uime Federalne vlade potpisao ministar pravde i uprave Mato Jozić, sa predstavnicima sedam kantona koji su do sada usvojili ovaj ugovor i s predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika FBiH Samirom Kurtovićem.

“Nadam se da će ovaj sporazum doprinijeti da državni službenici budu na raspolaganju građanima i da im pomažu da ostvaruju svoja prava”, istakao je ministar Jozić.

Kurtović je podsjetio da su pregovori prije potpisivanja trajali pola godine.

“Dobili smo Kolektivni ugovor koji će zaštititi prava državnih službenika i namještenika u FBiH”, rekao je Kurtović.

Pozvao je poslodavce da primjenjuju ovaj kolektivni ugovor jer smatra da je harmoniziran sa svim propisima kada je riječ o državnoj službi.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković jedan je od potpisnika, a istakao je da je ovaj kolektivni ugovor vrlo bitan za Kanton Sarajevo.

“Bitan je jer hiljade ljudi iz našeg kantona podliježu ovim pravima iz ugovora”, poručio je Konaković.

Ugovor su  danas potpisali predstavnici sedam kantona: Sarajevskog, Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog, Posavskog, Srednjobosanskog i Bosanskopodrinjskog.

Riječ je o drugom Kolektivnom ugovoru kojeg sadašnja Vlada FBiH potpisuje za to područje djelatnosti, a koji obuhvata oko 40.000 uposlenih u javnoj upravi FBiH s općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa.

Krajem prošle godine potpisan je drugi put Kolektivni ugovor za područje rudarstva, a u toku su pregovori za zaključivanje  ugovora za djelatnosti energetike i poštanskog saobraćaja.

 

NV / Fena

Na vrh