Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde RS i Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT

12. Jan 2017. | 21:59 | NV
aab9f735f417cab2a51b784faa9213fc

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske, Anton Kasipović, direktor Centra za razvoj medija i analize Eldin Karić i Dženana Alađuz, direktorica Udruženja INFOHOUSE, potpisali su danas, u Banjoj Luci, Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srpske i Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT.

Navedeni memorandum predstavlјa osnovu za saradnju u antikorupcionim aktivnostima potpisnika, kroz zajedničku realizaciju određenih mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj (2013-2017).

Borba protiv korupcije je obaveza i opredjelјenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde. U tom smislu dragocjena je si saradnja s nevladinim sektorom“ izjavio je ministar pravde u Vladi Republike Srpske, Anton Kasipović.

Ovim dokumentom se precizira saradnja Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske sa predstavnicima nevladinog sektora uklјučujući tehničku podršku, izgradnju institucionalnog kapaciteta, razmjenu informacija i promociju.

“Ovo je veoma značajan dokument i veliki korak u borbi protiv korupcije, posebno jer se prvi put definiše saradnja naše mreže sa institucijama u Republici Srpskoj“, istakao je direktor Centra za razvoj medija i analize, Eldin Karić.

Posebna pažnja biće posvećena obuci za izradu planova integriteta predstavnika svih institucija u javnom sektoru kao i jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Saradnja između Ministarstva pravde Republike Srpske i Antokrupcijske mreže u BiH – ACCOUNT realizovaće se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID).

 

NV

Na vrh