Potpisan Sporazum o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Al-Quds

6. Mar 2018. | 15:38 | NV