Potpisana garancija za kredit u vrijednosti od 70 miliona eura za izgradnju dionica koridora Vc

5. Jan 2018. | 13:34 | NV
bevanda(7)

Vjekoslav Bevanda, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija države potpisao je ugovor o garanciji za kredit u vrijednosti od 70 miliona eura za izgradnju dionica koridora VC sa direktorom EBRD-a, Ianom Brownom u Sarajevu.

Sredstva ovog kredita bit će iskorištena za izgradnju dvije dionice autoceste i dvije petlje na Koridoru Vc, te za ugovor o saglasnosti na uvećanje kredita u vrijednosti 10 miliona eura za izgradnju dionice Prnjavor – Doboj.

Bevanda je napomenuo da će ovaj iznos biti iskorišten za izgradnju Koridora Vc u Republici Srpskoj.

“Osiguranim novcem stvorit će se uslovi za građevinsku operativu, nova zapošljavanja i ekonomski rast. Otvoren je put za aktiviranje ovih kreditnih sredstava. Kredit je na 15 godina, uz tri godine grace perioda. Moram se zahvaliti EBRD-u, gospodinu Brownu, timu u ministarstvu finansija kojeg vodi gospodin Krunić, Vladi RS i želim im uspješnu implementaciju sredstava”, kaže Bevanda.

 

NV / NAP

Na vrh