Potpisana inicijativa za kategorizaciju cijena energenata za sportske objekte

Predstavnici ustanova i preduzeća koja upravljaju sportskim objektima u državnom vlasništvu na području Sarajevskog Kantona potpisali su inicijativu za dobijanje povlaštenog cjenovnog statusa energenata (voda, plin, struja, grijanje), kao preduzeća koja upravljaju sportskim objekatima od šireg društvenog značaja

25. Feb 2015. | 14:17 | S.K
36972

Kako je saopćeno iz Olimpijskog bazena Otoka, jedan od osnovnih razloga otežanog funkcionisanja ustanova i preduzeća u javnom vlasništvu koja upravljaju sportskim objektima su iznimno velika izdvajanja za režijske troškove. 

“Činjenica je da ustanove i preduzeća koja upravljaju sportskim objektima nemaju nikakav povlašteni položaj u kategorizaciji cijena energenata. U pravilu, sportski objekti su svrstani u kategorije potrošača sa najskupljim tarifnim stavovima”, navodi se u saopćenju. 

Inicijativom je predloženo da se sportski objekti pri obračunu potrošene vode, svrstaju u II kategoriju – institucije (vanprivreda) u koju spadaju predškolske, đačke, zdravstvene ustanove, vjerske organizacije, institucije nauke kulture, socijalne zaštite i sl. 

Također je predloženo da obračun utroška el. energije za sportske objekte bude unutar III ili IV tarifne grupe u dijelu – ostala potrošnja prema tarifnim stavovima za kupce Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, a da se u KJKP ''Toplane – Sarajevo'' d.o.o. sportski objekti svrstaju u kategoriju gdje i domaćinstva. 

Predloženo je da se obračun odvoza smeća bazira na mjernoj jedinici količine odvezenog smeća, a ne na kvadraturi prostora, te da jedinične cijene grijanja za sportske objekte bude na nivou stambenog prostora. 

“Navedenim izmjenama kategorija obračuna energenata, troškovi objekata bili bi znatno manji čime bi se njihovo funkcionisanje olakšalo, a razvoj sporta i sportskih klubova dodatno potakli “, saopćeno je. 

Potpisnici inicijative su direktori KJP ZOI'84 OCS, KJP Centar ''Skenderija'', JU ''CSR'' Sarajevo, JP ''LOKOM'', KSC Hadžići, KSC Ilidža, KSC Vogošća, KSC Ilijaš i JP ''Olimpijski bazen Otoka''. 

Na vrh