Potpisani memorandumi o saradnji u oblasti zdravstva, obrazovanja i mladih između BiH i Katara

19. Feb 2018. | 14:42 | NV
190218Katar1

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović potpisao je u Kataru Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika, Memorandum o razumijevanju za saradnju u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja između Savjeta ministara BiH i Vlade Države Katar i Memorandum o saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar.

Memorandume su u ime Vlade Države Katar potpisali zamjenik predsjedavajućeg i ministar vanjskih poslova Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ministar obrazovanja i visokog školstva Mohammed bin Abdul Wahid Al Hammadi i ministar kulture i sporta Salah bin Ghanem Al-Ali.

Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o saradnji u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika predviđa saradnju ugovornih strana u svim značajnim oblastima zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika na osnovu ravnopravnosti i zajedničkog interesa. Predviđena je saradnja između institucija i pojedinaca u obje zemlje u oblasti medicinskih nauka i javnog zdravstva i zajedničke aktivnosti u saradnji sa međunarodnim zdravstvenim institucijama, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju.

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju za saradnju u oblasti obrazovanja, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja biće unaprijeđena saradnja kroz razmjene iskustava školskih uprava, saradnju u učenju i podučavanju, standardima nastavnih planova i programa, profesionalni razvoj, ocjenjivanje u obrazovanju, procjeni uspjeha učenika i drugo.

U oblastima visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i tehnologije podstiče se produbljivanje saradnje pružanjem finansijske i administrativne podrške vladinim agencijama, istraživačkim institutima, univerzitetima i javnim i privatnim institucijama u obje zemlje za razvoj i provedbu programa, projekata i drugih oblika naučne i tehničke saradnje.

Memorandumom o saradnji u oblasti mladih između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar predviđena je koordinacija stavova na međunarodnim konferencijama i forumima, razmjena dokumenata i studija objavljenih na konferencijama i sastancima na temu mladih u obje zemlje, organiziranje zajedničkih radionica za mlade u obje zemlje i saradnja kod planiranja raznih omladinskih programa.

Potpisivanju memoranduma prisustvovali su predsjedavajući Vijeća ministara ministara BiH Denis Zvizdić i premijer Katara šeik Abdullah bin Naser bin Khalifa Al Thani.

 

NV

Na vrh