Poznata Kuršumli-medresa

2. Apr 2015. | 15:01 | Samir Keč
nv38265-v2

DZAMIJA

Foto: Sulejman Omerbašić

Gazi Husrev-begova medresa je najstarija odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini, ali i jedna od rijetkih u svijetu koja u kontinuitetu radi 478 godina. Medresa je poznata i pod imenom Kuršumli-medresa zbog olovnih kupola (kuršumlije) kojima je pokrivena. Gazi Husrev-begova medresa danas djeluje kao srednja škola. Školovanje traje četiri godine, a nastava se izvodi na bosanskom jeziku, prema nastavnom planu i programu koji donosi Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, a odobrava ga Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Gazi Husrev-begovu medresu završilo je više hiljada alima, imama, hatiba, muallima, muftija, hafiza, ali i renomiranih filozofa, umjetnika i naučnika.

Na vrh