Predstavljen prvi istraživački „Horizont 2020“ projekat na Univerzitetu u Sarajevu – iMARECULTURE

25. Nov 2016. | 11:32 | NV
IMG_5288

U povodu početka prvog istraživačkog „Horizont 2020“ projekta na Univerzitetu u Sarajevu, iMARECULTURE, u četvrtak 24. 11. 2016. godine održana je konferencija za medije u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom mediji su upoznati sa sadržajem projekta, njegovom važnošću za naučno istraživanje u Bosni i Hercegovini, narednim aktivnostima i članovima projektnog tima.

Novinarima su se obratili: prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Samim Konjicija, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Selma Rizvić, koordinatorica projekta za Univerzitet u Sarajevu.

Budući da je BiH zemlja koja izuzetno malo ulaže u razvoj nauke, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, potcrtao je da će BiH zakoračiti u evropski prostor visokog obrazovanja onog trenutka kada svi nivoi vlasti shvate da bez ozbiljnog ulaganja u naučnoistraživački i tehnološki razvoj nema razvoja države. Također, najavio je da će od decembra Univerzitet u Sarajevu imati savjet za nauku s akademikom Dejanom Miloševićem na čelu. „Savjet za nauku će kreirati strategiju razvoja nauke, a bit će oformljen i centar za naučna istraživanja“, naveo je rektor Škrijelj, te zaključio da će se nastaviti borba za izdvajanje više novca za razvoj nauke.

Prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, predstavio je osnovne informacije o programu „Horizont 2020“ i učešću Univerziteta u Sarajevu u okvirnim programima EU za istraživanje i razvoj. „’Horizont 2020′ je inovirani program Evropske unije za istraživanja i inovacije koji je započeo 2014. godine; najveći je program finansiranja za istraživanje u svijetu – nudi 80 milijardi eura bespovratnih sredstava organizacijama iz različitih sektora”, istakao je prorektor Rađo, te naglasio da je ovo prilika da akademska zajednica i svi segmenti bh. društva implementacijom ovih projekata inoviraju svoj naučni potencijal i kreiraju nove ideje.

Intencija Univerziteta u Sarajevu je, podvukao je prorektor Rađo, da se ojača platforma kada su u pitanju međunarodni projekti, te da se prošire kapaciteti na Univerzitetu da bi broj ali i efekti projekata bili veći i bolji.

Na veliki značaj učešća u međunarodnim projektima ukazao je i dekan Elektrotehničkog fakulteta prof. dr. Samim Konjicija, istakavši da akademska zajednica evaluira sebe kroz ovakve projekte i da se na ovaj način dolazi i do dodatnih iskustava, te naglasio da je jedan od najboljih načina uklapanja u procese Evropske unije učešće u ovakvim projektima.

„Horizont 2020“ projekat iMARECULTURE (napredna virtuelna realnost, imerzivne edukativne igre i proširena stvarnost kao alatke za povećanje popularnosti i pristupačnosti evropskog podvodnog kulturnog naslijeđa) je prvi istraživački projekat iz H2020 granta Evropske komisije na Univerzitetu u Sarajevu. Od 95 aplikacija pristiglih na poziv za projektne prijedloge, samo četiri su prihvaćene, od kojih je jedna iMARECULTURE. Sarajevo Graphics Group sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je pozvana u ovaj konzorcij zbog svoje već priznate ekspertize u oblasti interaktivnog digitalnog pripovijedanja, potvrđene u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata.

Prof. dr. Selma Rizvić, koordinatorica projekta za Univerzitet u Sarajevu, navela je da će projekat iMARECULTURE trajati tri godine i njegov ukupni budžet je oko 2,6 miliona eura. „Kroz aktivnosti projekta omogućit će se evropskoj i svjetskoj javnosti da otkrije ljepote objekata kulturnog naslijeđa koji se nalaze pod vodom, a do sada su bili pristupačni samo roniocima. Pomoću tehnika virtuelne realnosti posjetiocima interneta će se omogućiti da pogledaju artefakte sa tri izabrane podvodne lokacije: Mazotos na Kipru, Xlendi na Malti i Baiae u Italiji. Mazotos i Xlendi čuvaju ostatke potonulih brodova, a Baiae je podvodni arheološki park u kome se nalaze ostaci čitavog antičkog grada i luke sa zgradama, mozaicima i statuama.

U okviru projekta razvit će se dvije edukativne igre: pomorska trgovina u kojoj će igrač prevoziti robu brodovima iz antičkog perioda i doživljavati razne avanture na tom putu, te podvodna arheologija u kojoj će se simulirati proces arheološkog iskopavanja pod vodom. Pored toga, na izabranim lokacijama bit će moguće podvodne ture sa mobilnim aplikacijama proširene stvarnosti, a u Thalassa muzeju na Kipru bit će kreirana postavka sa aplikacijom virtuelne realnosti pomoću koje će posjetioci moći zaroniti i istražiti podvodni arheološki site“, navela je prof. dr. Selma Rizvić.

Koordinator projekta je Tehnički univerzitet sa Kipra, a konzorcij se sastoji od 11 partnera, renomiranih institucija iz oblasti kompjuterske grafike, arheologije, historije i vizuelnih umjetnosti.

 

NV

Na vrh