Predstavnici ambasade Švedske u BiH i Sudske administracije Švedske u posjeti VSTV-u BiH

28. Feb 2017. | 21:50 | NV
IMG_5600

Predstavnici ambasade Švedske u BiH i Sudske administracije Švedske boravili su jučer u radnoj posjeti Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Tom prilikom goste su primili potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić sa saradnicima.

Povod ove posjete je održavanje sastanka Upravnog odbora Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca koji se počeo implementirati u decembru 2016. godine i kojim je nastavljena saradnja zainteresiranih strana potpisivanjem ugovora o grantu s ciljem unapređenja efikasnosti pravosuđa u BiH.

Učesnici sastanka su razgovarali o budućoj saradnji između Vlade Švedske, Sudske administracije Švedske, Općinskog suda u Tuzli i VSTV-a BiH i planiranju aktivnosti Projekta s fokusom na analize mogućnosti unutrašnje reorganizacije sudova i ljudskih resursa u sudovima kako bi se još brže i kvalitetnije obavljali zadaci i radni procesi u sudovima.

Pored navedenog, u razgovorima je također bilo riječi o mjerama i načinima realizacije i drugih komponenti Projekta koje za cilj imaju unapređenje efikasnosti rada sudova i smanjenje broja predmeta i to:

  • jačanja kapaciteta sudova,
  • reforme izvršnog postupka u pravosuđa,
  • unapređenja položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom,
  • jačanja rodne jednakosti među nosiocima pravosudnih funkcija.

U sastavu švedske delegacije bili su Marie Bergström, savjetnik u Ambasadi Švedske u BiH; Nedim Bukvić, program menadžer u Ambasadi Švedske u BiH; Lars Dahlstedt, stručnjak Sudske administracije Švedske; Cecilia Holmdahl, projekt menadžer Sudske administracije Švedske; Mats Sjösten, predsjednik Okružnog suda u Varbergu; Märit Bergendahl, direktor odjela za administraciju Okružnog suda u Gothenburgu i Fredrik Bohlin, sudija Okružnog suda u Ystadu.

Sastanku su također prisustvovali Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli i Rukija Jusupović, sudija Općinskog suda u Tuzli.

 

NV

Na vrh