Predstavnici Misije USAID-a u BiH posjetili Servis centar “Dajte nam šansu”

5. Oct 2016. | 22:19 |
peter_duffy_1

Direktor Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini Peter Duffy i viša zamjenica pomoćnika administratora USAID-a Margot Ellis posjetili su danas Servis centar za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu“ u Sarajevu.

Tokom susreta, kojem su prisustvovali i predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, kantonalnih ministarstava za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, te obrazovanje, nauku i mlade, kao i Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo (KS) i sarajevske općine Novi Grad, predstavljen je rad Servis centra.

Kako je Feni kazala direktorica Servis centra Ines Kavalec, u fokusu razgovora koji je nakon prezentacije uslijedio bila su pitanja značajna za daljnje aktivnosti ovog centra, a u prvom redu sistemska rješenja koja su u funkciji podrške efikasnijem radu s djecom s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

Istaknula je da su sudionici razgovora ocijenili da je neophodno jačati zajednički angažman na sistemskoj podršci spomenutom srevis centru, uključujući i odgovarajući zakonski okvir te finansijsku potporu.

Kovalec, istovremeno, pojašnjava da se radi o problematici koja iziskuje interdisciplinarni pristup, a s obzirom na postojeća rješenja u oblastima obrazovanja, socijalne politike i zdravstva.

U sklopu obilježavanja Dječije nedjelje u organizaciji Servis centra – Dajte na šansu  upriličene su inkluzivne muzikoterapeutske radionice, a, prema raspoloživim pokazateljima, u proteklih 18 mjeseci pruženo je 10.000 usluga za 250 registriranih porodica.

“Dajte nam šansu“ je neprofitna organizacija koja djeluje na području BiH. Koristeći inovativne modele, kroz direktan rad, pruža podršku porodicama djece/odraslih s poteškoćama u razvoju. Servis centar pruža podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju na nivou KS bez obzira na dob, stepen i vrstu poteškoće.

Putem usluga kratkog boravka, psihološke podrške, informativne i pravne pomoći i mobilnog tima Servis centar nastoji pružiti porodicama mogućnost da ostvare osnovna ljudska prava te ojačati porodicu kao osnovnu jedinicu društva.

Rad ovog centra od 2014. godine podržava USAID.

 

(FENA)

Na vrh