Preminuo akademik Boško Kućanski

21. Nov 2016. | 17:27 | NV
kucanski 2

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 20. novembra 2016. godine u Sarajevu preminuo istaknuti likovni umjetnik, redovni član ANUBiH.

Boško Kućanski rođen je 1931. godine u Krbavici (Lika) u porodici učitelja. Osnovnu školu pohađao je u više mjesta Like, Dalmacije, Bosne i Srbije. Gimnaziju je pohađao u Šapcu. Stomatološki fakultet završio je u Beogradu (1958.) i Medicinski fakultet u Sarajevu (1972.)

Studirao je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odbranio je svoju doktorsku disertaciju (1965.) i položio ispit specijalnosti iz kirurgije (1971.). Kao univerzitetski profesor do odlaska u mirovinu predavao na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu i Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Uporedo s pedagoškim i naučnoistraživačkim radom, aktivno se bavio književnošću i likovnim umjetnostima, vajarstvom i slikarstvom. Član je Društva književnika i Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine.

Svoja mnogobrojna likovna ostvarenja izlagao je na međunarodnim bijenalima i mnogim reprezentativnim izložbama. U proteklih 60 godina likovnog rada organizirao je 86 samostalnih likovnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Za svoja djela dobio je 62 nagrade i priznanja.

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1978. a za redovnog godine 1984.

Smrt akademika Kućanskog veliki je gubitak za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kao i za cjelokupnu umjetničku i naučnu javnost Bosne i Hercegovine.

O datumu i vremenu sahrane akademika Kućanskog i održavanju komemorativne sjednice u  Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, bosanskohercegovačka javnost će biti naknadno obaviještena.

 

NV / foto dnevni-list.ba

Na vrh