Proširen plan upisa studenata na Univerzitet u Sarajevu

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj 13. sjednici donijela Odluku o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini, te tako udovoljila zahtjevima fakulteta za proširenje Plana upisa, ali uz obavezu da od predloženog broja studenata 10 posto njih upišu u statusu redovnih studenata koji ne plaćaju studij

23. Jul 2015. | 16:15 | D.R
44300


Na istoj sjednici utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo radi njegovog usklađivanja sa odredbama Zakona o prekršajima FBiH.

Izmijenjenim članom 19. navedenog zakona predloženo je povećanje raspona novčanih kazni za upotrebu grba i zastave KS suprotno sadržini i obliku propisanom ovim zakonom. Iz istog razloga koji podrazumijeva usklađivanje sa Zakonom o prekršajima FBiH, utvrđeni su prijedlozi zakona o izmjenama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo“ kao i o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo. Sva tri prijedloga zakona upućena su u skupštinsku proceduru zastupnicima na razmatranje i usvajanje.

Usvojen i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2014. godinu te primljena na znanje Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za juni 2015. godine. I pomenuti izvještaj kao i informacija proslijeđeni su prema Skupštini KS.

Također je doneseno i Rješenje o formiranju Neovisnog stručnog tijela za validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalne usluge za isporuku toplotne energije i distribuciju snabdijevanja prirodnim gasom.

Vlada KS je usvojila Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana posebnog područja prirodnog nasljeđa "Vodopad Skakavac" kao i Izvještaj o realizaciji Odluke o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za period januar – juni tekuće godine, saopćeno je iz Vlade KS.

(Agencija NAP)

Na vrh