Prosječna plata zaposlenih u softverskoj industriji je 50% viša od prosječne plate u BiH

26. Sep 2017. | 22:29 | NV