Prva presuda u korist fizičkog lica protiv banke u slučaju “Švicarac”

22. Mar 2018. | 12:53 | NV
1(416)

Kantonalni sud u Mostaru je izrekao prvu historijsku presudu u BiH za fizičko lice kojom se ugovor o CHF kreditu između nekada Hypo banke, danas Addiko, i korisnika kredita proglašava ništavnim, saopćili su iz Udruženja “Švicarac”.

“Banka je nastojala tužbom da od korisnika kredita “naplati potraživanja” u iznosu od 21.620 KM. Na njihovu tužbu advokat udruženja Fahira Rizvanbegović odgovorila je kontratužbom tražeći ništavan ugovor, uz pobijanje “potraživanja” Hypo-Addiko banke. U tome je naša advokatica i uspjela dobivši presudu “Ništavan ugovor” na Općinskom sudu u Mostaru, a ujedno je i odbila tužbu banke za potraživanja u iznosu od 21.620 KM.

Istu presudu Općinskog suda Mostar potvrdio je pravosnažno i Kantonalni sud u Mostaru koji je proglasio ugovor ništavnim.

Korisnik kredita je bio podigao 20.000 KM kredita. Do izricanja presude je bio otplatio 20.170,43 KM. Ništavnim ugovorom obje strane (banka-korisnik kredita) vraćaju jedna drugoj dato-vraćeno, bez i ugovorenih kamata na dati kredit.

U ovom slučaju korisnik kredita je uplatio 170,43 KM više od podignutog kredita te je sud naložio banci da taj iznos vrati sa zateznom kamatom. I najbitnije je da banka plaća i sudske troškove u iznosu od 3.610 KM, što znači da  banka u konačnici neće dobiti u povratu ni iznos datog kredita (iznos kredita umanjen za sudske troškove).

Pored prošlosedmične dvije pravosnažne presude po svim osnovama tužbe za pravna lica, ovo je prva i historijska presuda u BiH za fizičko lice”, naveli su iz Udruženja “Švicarac”.

 

NV / NAP

Na vrh