Publiciran SEAP, Općina Kakanj nastavlja aktivnosti na realizaciji zamisli koncepta "Covenant of Mayors"

Sa željom i odlučnim stavovima da se kroz strateški pristup definiraju i realiziraju brojne aktivnosti usmjerene na ostvarenje standarda kojima teži koncept "Covenant of Mayors", Općina Kakanj je izradila Održivi energetski akcioni plan (Sustainable Energy Action Plan – SEAP)

20. Apr 2014. | 09:59 | Dino Zoletić
21892

Izradom SEAP-a Općina Kakanj je stekla uslove za prestanak suspenzije koja je postojala zbog toga što Kakanj nije izradio ovaj plan u roku od godinu dana od dana kada je prethodni načelnik u Briselu (29. novembra 2011. godine) potpisao Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors).

Sporazum gradonačelnika je akt kojim se općine, gradovi i regije dobrovoljno obavezuju da reduciraju emisiju CO2 na svom području iznad postavljenog cilja od 20 %.

Aktivnostima na izradi SEAP-a prethodilo je nekoliko radnji. Prvo je Općinsko vijeće Kakanj, 8. decembra 2010. godine, donijelo Odluku o pristupanju Sporazumu gradonačelnika evropskih gradova o smanjenju emisije CO2 do 2020. godine, te je tadašnjem načelniku dalo saglasnost da pristupi proceduri potpisivanja sporazuma s Evropskom komisijom. Sporazum je potpisan 29. novembra 2011. godine u Briselu. Ovim potpisivanjem Općina Kakanj se obavezala da će SEAP izraditi i dostaviti Evropskoj komisiji u periodu od jedne godine, tj. do 29. novembra 2012. godine.

No, ovaj rok nije ispoštovan.

Aktivnosti na izradi SEAP-a su počele tek 13. februara 2013. godine na inicijativu općinskog načelnika Nermina Mandre, a završene su krajem iste godine.

Pomoć pri izradi SEAP-a Općini Kakanj pružila je Njemačka organizacija za razvojnu saradnju "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ).

Akcioni plan predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira, te daje precizne i jasne smjernice za provođenje projekata i mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na nivou općine, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine.

Glavni ciljevi izrade i provođenja Akcionog plana su:

-Smanjiti emisije CO2 iz svih sektora provođenjem mjera energetske efikasnosti, korištenjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom, edukacijom i drugim mjerama;
-U što većoj mjeri doprinijeti sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe grada;
-Smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, transporta i javne rasvjete;
-Omogućiti transformaciju urbanog područja u ekološki održiva područja.

U skladu sa činjenicom da je potpisnica sporazuma "Covenant of Mayors" koji znači obavezu ostvarivanja ciljeva energetske politike Evropske unije u smislu redukcije emisije CO2 kroz povećanu energetsku efikasnost, čistiju proizvodnju i korištenje energije, Općina Kakanj je već započela sa aktivnostima na provedbi zamisli pomenutog sporazuma.

U smislu ostvarenja standarda energetske efikasnosti uveden je jednosmjerni saobraćaj u gradskoj zoni što je rezultiralo saobraćajnim rasterećenjem glavne gradske sobraćajnice i disperzijom štetnih plinova koje ispuštaju motorna vozila, čime su stvoreni preduslovi da započnu aktivnosti kako bi se u gradskoj zoni i drugim dijelovima Kaknja izgradile biciklističke staze i pješačke staze, a sve u cilju da se i Kakanj pridruži nastojanjima evropskih gradova da promoviraju odlazak na posao biciklom, korištenje gradskog prijevoza i druge metode kojima se utiče na smanjenje zagađenja okoliša.

Na vrh