Reis Kavazović na Napretkovoj konferenciji: Pošten rad je ravan vjerskom obredu

14. Apr 2018. | 23:26 | NV
reis(45)

Reis-l-ulema Husein ef. Kavazović učestvovao je na Napretkovoj konferenciji “Stanje dijaloga u BiH: uloga vjerskih zajednica”, koja je održana u Sarajevu.

Reis Kavazović je rekao da se danas sve češće, posebno među mladima nameće pogrešan stav da rade samo oni koji se “ne snađu”, te da u tom kontekstu vjerske zajednice moraju jače isticati svetosti poštenog rada i privređivanja.

“Koliko god nam se činilo da se radi o površnim trendovima korijeni ovog problema su zapravo daleko dublji i ozbiljniji”, rekao je Kavazović, dodajući da današnji pokazatelji govore o zabrinjavajućem trendu obezvrjeđivanja rada.

“U društvu kojem su radnici obespravljeni i u kojem im se ne garantuju njihova prava na pravičnu naknadu i odmor, ljudsko dostojanstvo i rad su podcijenjeni”, rekao je reis Kavazović, prenosi Patria.

Istakao je da su klasična teološka djela na osnovi izvora islama utemeljenih na Kur’anu kao Božjoj objavi i sunnetu kao praksi poslanika Muhammeda o radu govorili kao o “ibadetu” ili bogougodnm djelu, odnosno djelu koje je ravno vjerskom obredu.

“Zadaća nas iz vjerskih zajednica je poučavati temeljnim vrijednostima i pravima, poput prava na život, rad, imovinu i ljudsko dostojanstvo i nadati se da će one u našem društvu zaživjeti. Kada se pozivamo na prava mi se pozivamo na prirodna prava čovjeka koja su neotuđiva i neodvojiva od njegove ličnosti. Iako nemamo „vlasti niti moći“ nad onima koji su se obavezali da će prava garantirati drugima, mi ipak moramo biti dosljedni našeg vjerskog nauka i uvijek biti na strani obespravljenih, i onih kojima je pomoć potrebna. Dijalog među ljudima nema alternativu, često to ponavljamo. Ali, to nije samo fraza kojom popunjavamo naš govor i činimo ga efektnijim. Dijalog o vrijednostima i pravima u društvu neophodno je voditi na svim razinama, a dijalog između poslodavca i radnika o pravima i radnoj etici od iznimne je važnosti kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini”, rekao je reis Kavazović.

 

NV / NAP

Na vrh