Rektor Škrijelj odbio zahtjev za suspenziju dekanese Hadžović-Džuvo

26. May 2017. | 13:15 | NV
rifat1

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj uputio je akt dekanesi Medicinskog fakulteta u Sarajevu Almiri Hadžović-Džuvo u kojem je obavještava da nije nadležan da donese odluku o prijevremenom razrješenju kao i odluku o suspenziji jer nisu ispunjeni zakonski uslovi, saznaje agencija Patria.

Odredbama člana 60, stav (4 ) Statuta UNSA propisano je: “Rektor je ovlašten suspendirati rukovodioca organizacione jedinie i pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom“. Članom 114, stav (5) Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (Službene novine KS, broj 42/13) propisano je da se nosioci funkcija u tijelima visokoškolskih ustanova mogu suspendirati „u slučaju kada je protiv lica iz stava (1) ovog člana potvrđena optužnica za krivična djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona FBiH može izreći kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i više, visokoškolska ustanova je obavezna donijeti odluku o suspenziji tih lica iz nastavno-naučnog procesa do okončanja krivičnog postupka.“

U konkretnom slučaju evidentno je da nisu ispunjeni uslovi koje propisuju navedeni Statut i Zakon. Rektor Škrijelj u svom odgovoru također je naveo da iz priložene dokumentacije dostavljene od grupe članova NNV-a Medicinskog fakulteta u Sarajevu nije našao osnovane činjenice za primjenu člana 120, (8) Zakona o visokom obrazovanju koji propisuje:

Rektor je ovlašten suspendirati rukovodioca organizacione jedinice ukoliko ne izvršava zakonito i savjesno svoje obaveze utvrđene zakonom, statutom ili drugim općim aktima visokoškolske ustanove.

 

 

NV / NAP

Na vrh