Rifat Škrijelj novi rektor UNSA

Većinom od 28 glasova danas je na izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu Senat izabrao Rifeta Škrijelja, profesora na Prirodno- matematičkom fakultetu, za novog rektora UNSA

12. May 2016. | 15:24 | A.H.
rifat-skrijelj

Za rektora su se prijavila četiri kandidata, aktuelni rektor Muharem Avdispahić, bivši rektor i profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu Faruk Čaklovica, profesor i bivši dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu Ejub Džaferović i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

Od 44 člana Senata sjednici  su prisustvovala 42 člana.

Novoizabrani rektor Rifat Škrijelj dobio je 28 glasova, Avdispahić sedam, a Džaferović i Čaklovica po tri glasa, dok je jedan glas bio nevažeći.

Predsjedavajući sjednice profesor  Ivan Čavlović u izjavi za medije rekao je da je novoizabrani rektor pobijedio s ozbiljnom većinom, te da je to dosad najveći broj glasova koji je neko dobio u izboru za zvanje rektora.

Novi rektor UNSA Rifat Škrijelj u izjavi za medije obećao je  poboljšanje saradnje.

Naveo je da će  se u njegovom mandatu raditi na podizanju kvaliteta nastavnog procesa, saradnji sa zakonodavnim i izvršnim organima u BiH,transparentnosti u realizaciji međunarodnih projekata.

Kao prioritet naveo je izradu studije.

“Studije koja bi snimila stanje po dubini, finansije, ljudske  resurse… Nakon  toga ćemo krenuti u rješavanje problema  poput pitanja finansiranja, započetih objekata u Kampusu da bismo smjestili naše organizacione  jedinice, kao što su Akademija scenskih umjetnosti, Muzička akademija, Fakultet  zdravstvenih studija, Institut za historiju…”, rekao je Škrijelj.

Novoizabrani rektor obavljat će funkciju u četverogodišnjem mandatu počevši od oktobra 2016.

Rifat Škrijelj rođen je 1961. u Crnoj Gori. Od 1981. do 1987. godine pohađa studij biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Od 1988. do 1991. je na postdiplomskom studiju biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1991. do. 1995. godine pohađa doktorat bioloških nauka na PMF-u.

Akademsku karijeru počinje 1987. kada postaje asistent na PMF-u, zatim viši asistent, a 1996. biran je u zvanje docenta, pa višeg asistenta, 2002. u zvanje vanrednog profesora, 2009. u redovnog profesora.

Autor je i koautor 49 naučnih radova, tri stručna rada, sedam knjiga, monografija i udžbenika. Učestvovao je u 55 domaćih naučnoistraživačkih i stručnih projekata, i dva međunarodna i stručna projekta.

Za dekana PMF-a izabran je 2011. godine.

Tokom akademske karijere predavao je na fakultetima i akademijama u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Bihaću. Govori engleski i ruski jezik.

Agencije (FENA)

Na vrh