Saradnje BiH i Crne Gore na polju ekoturizma

Ekoturizam je uz zdravstveni turizam jedan od najbržih rastućih segmenata turizma, a što je bio i jedan od glavnih razloga za realizaciju projekta prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore "Ekološki i kulturni turizam u južnim Dinaridima“

29. Jan 2014. | 14:26 | S.H