Sarajevo: Održana konferencija o nasilju među mladima s akcentom na nasilje putem interneta

1. Mar 2018. | 00:00 | NV
IMG_3393

U Sarajevu je danas, povodom obilježavanja Dana ružičastih majica (Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja – “Pink Shirt Day”), održana konferencija o prevenciji nasilja među mladima u školama, s akcentom na nasilje putem interneta (cyber bullying),

Skupu su prisustvovali predstavnici policije, pravosuđa, škola, roditelja, nevladinih organizacija, mediji.

Amer Šenderović, iz Porodičnog savjetovališta Kantona Sarajevo, rekao je da je potrebno provesti nacionalnu akciju svih sudionika koja uključuje saradnju vladinog i nevladinog sektora, zajedno sa stručnim institucijama, u cilju prevencije nasilja među mladima.

Govoreći o nasilju na internetu, Šenderović je rekao da roditelji nisu dovoljno educirani za izazove koje su pred njih postavile nove tehnologije.

Kako je naglasio Zdravko Kujundžija iz Vijeća roditelja KS, ključni korak koji bi trebalo što prije učiniti je edukacija djece i roditelja o ovoj vrsti nasilja.

“Živimo u vremenu novih tehnologija u kojem ‘jutjuberi’ imaju veći uticaj od bilo kojih institucija. Moramo se prilagoditi novom vremenu i provesti novu strategiju obrazovnog sistema gdje ćemo djecu učiti pravim vrijednostima”, rekao je Kujundžija.

Vladica Babić, stručnjak za nasilje na internetu, rekao je da je ključna stvar za prevenciju nasilja “povjerenje između roditelja i djece”. Takođe, podsjetio je na važnost kontrole korištenja interneta kod djece, podjećajući na manipulaciju djecom raznim sadržajima poput “plavog kita”, kada su zabilježena samoubstava i masovna samopovrijeđivanja djece.

Babić je rekao da je domaće zakonodavstvo na zadovoljavajući način riješilo kažnjavanje nasilja, ali da je problem što se zakoni ne provode u potpunosti.

Organizatorica skupa, Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva Kap, rekla je da je istraživanje koje je to udruženje provelo na 7.000 učenika pokazao da je nasilje na internetu treća najzastupljenija vrsta nasilja među mladom populacijom, te da ovoj vrsti nasilja prethode verbalno i fizičko. “Ipak, nasilje na internetu je specifično jer je publika ogromna, bez geografskih ograničenja, što za žrtvu predstavlja dodatni problem i produbljuje traumu”.

Zaključeno je da policija treba što prije da educira veliki broj svojih pripadnika za sprečavanje nasilja na internetu, te da je važno educirati i medije kako da izvještavaju o ovoj specifičnoj vrsti nasilja i problematici među mladima.

Kanita Kulić, predstavnica World Vision organizacije, najavila je provedbu kampanje koja se tiče problema zanemarivanja djece istakavši da se “zanemarivanjem djece potiču sve druge vrste problema i svi oblici nasilja”.

Konferencija je održana u organizaciji Udruženja za razvoj društva “Kap”, pod pokroviteljstvom ambasade Australije.

Za entitet Republika Srpska, konferencija o nasilju među mladima biće održana 23.03.2018. godine u Banja Luci iz udruženja “Kap”.

 

NV

Na vrh