Sastanak međunarodne diplomatske zajednice u Glavnoj komandi EUFOR-a

11. Dec 2017. | 21:29 | NV
EUFOR Photo 3

Članovi međunarodne diplomatske zajednice u BiH sastali su se danasu Glavnoj komandi EUFOR-a u bazi Butmir na poziv komandanta EUFOR-a generalmajora Antona Waldnera, saopćio je EUFOR. Na sastanku su se okupili šefovi misija zemalja EU u Bosni i Hercegovini, na čelu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Larsom-Gunnarom Wigemarkom.

Ambasadori i diplomatsko osoblje iz 19 zemalja saslušali su izlaganja na teme sigurnosna situacija, sistem protuminskih aktivnosti u BiH i naročito “Glavni plan za municiju, oružje i eksplozivna sredstva”, koji su izradili EUFOR i međunarodna zajednica. Prema ovam planu, koji pripada Ministarstvu odbrane BiH, EUFOR-u se dodjeljuje vodeća uloga za koordinaciju napora koje BiH i međunarodna zajednica ulažu u cilju smanjenja količine opasnih viškova municije, oružja i eksplozivnih sredstava u BiH.

Komandant EUFOR-a generalmajor Anton Waldner izjavio da je “EUFOR, kao dio sveobuhvatnog pristupa Evropske unije, usredotočen na pružanje podrške i zajednički rad sa vlastima BiH pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Uloga EUFOR-a, kao člana skupa šefova misija EU u BiH, je da osigura informacije o sveobuhvatnoj procjeni situacije, a naročito o sigurnosnim aspektima relevantnim za međunarodnu zajednicu.”

Operacija EUFOR-a “Althea”, u kojoj trenutno služe vojnici iz 14 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja, blisko sarađuje sa Ministarstvom odbrane BiH, izvodeći aktivnosti osposobljavanja i obuke OS BiH, s ciljem poboljšanja njihove samoodržive sposobnosti za pružanje pomoći domaćem stanovništvu i doprinos međunarodnim operacijama podrške miru. EUFOR je u potpunosti oprеdijeljen za pružanje podrške BiH na “njenom putu ka evropskoj budućnosti” i ostaje jedan od ključnih aktera koji omogućavaju razvoj i održavanje sigurnog i stabilnog okruženja, kažu iz EUFOR-a.

 

NV                   

Na vrh