Senad Softić novi guverner Centralne banke BiH

Novoimenovano Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) izabralo je dr. Senada Softića za guvernera CBBiH na mandatni period od šest godina, saopćeno je iz Centralne banke BiH

11. Aug 2015. | 16:08 | S.M
45155a


Dr. Senad Softić je izabran na sjednici Upravnog vijeća CBBiH, u utorak, 11. augusta 2015. godine na kojoj su novoimenovani članovi Upravnog vijeća CBBiH, dr. Senad Softić, dr. Kemal Kozarić, mr. Ankica Kolobarić, dr. Ljubiša Vladušić i mr. Trivo Marinković i zvanično preuzeli dužnost.

Dr. Senad Softić je na poziciji guvernera CBBiH zamijenio dr. Kemala Kozarića, kojem je 11. augusta 2015. godine istekao mandat. Novoimenovani guverner, koji je istovremeno i predsjedavajući Upravnog vijeća CBBiH, doktor je ekonomskih nauka, zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u zvanju vanrednog profesora. Istovremeno je i rukovodilac Master studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Zagreb, smjer Krizni menadžment.

U okviru profesionalne karijere, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH. U dugogodišnjoj konsultantskoj praksi učestvovao je kao autor, koautor ili rukovodilac u realizaciji više od 120 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije (menadžment, finansije, bankarstvo, strategije, organizacija, razvoj). U okviru naučne karijere, kao autor ili koautor učestvovao je u publikaciji 13 knjiga i monografija. Takođe, kao autor ili koautor, objavio je oko 30 naučnih i stručnih radova u zbornicima, časopisima i drugim publikacijama, te na seminarima i simpozijima.

Dr. Kemal Kozarić je dužnost guvernera, u dva uzastopna mandata, obavljao od 2005. godine, kada je naslijedio tadašnjeg guvernera Petera Nicholla, a prije toga je obavljao dužnost viceguvernera CBBiH.

(Agencija NAP)

Na vrh