Šepić: Fokus reforme bankarskog sistema treba da bude na rješavanju kredita u švicarskim francima

19. Feb 2018. | 21:22 | NV
senad_sepic02

Na zadnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na inicijativu poslanika Senada Šepića, odgođeno je prihvatanje Sporazuma o novim zajmovima za unapređenje bankarskog sektora u BIH dok se ne obavi rasprava sa predstavnicima bankarskog sektora u BiH i korisnika bankarskih usluga, a posebno Udruženja “Švicarac”.

S tim u vezi, danas je u Parlamentu BiH organizirana rasprava na temu “Unapređenje bankarskog sektora u BiH – Unapređenje regulacije i supervizije bankarskog sektora u BiH” koja je okupila sagovornike ispred relevantnih domaćih i međunarodnih institucija poput Ministarstva finansija BiH,  Centralne banke BiH, Agencije za osiguranje depozita BiH, Agencije za bankarstvo FBiH i drugih, a raspravi je prisustvovao i Emanuel Salinas, šef ureda Svjetske banke.

Na raspravi su otvorena pitanja zaštite građana kroz mehanizame unapređenja bankarskog sektora.

Unapređenja regulacije i nadzora nad bankama, rješavanje slabosti bankarskog sektora te uspostavljanje novog okvira restrukturiranja banaka jačanjem upravljanja i poslovanja entitetskih razvojnih banaka su prioritetni zadaci.

Šepić je kroz raspravu zatražio da se u fokus stavi zaštita prava građana i rješavanje statusa korisnika te omogućavanje boljih uslova i statusa korisnika kredita u švicarskim francima.

“Fokus reforme bankarskog sistema u BiH treba da bude usmjeren ka stvaranju boljih uslova za krajnjih korisnika, građana, sa posebnim akcentom na rješavanje pitanja i statusa korisnika kredita u švicarskim francima. Država i institucije tu moraju reagirati i naše razgovore u narednom periodu treba voditi na tim osnovama i u tom smislu Parlament treba i može biti pravi partner”, izjavio je Senad Šepić, poslanik u Parlamentu BiH i predsjednik Nezavisnog bloka.

 

NV

Na vrh