Skupština UPFBiH: Poslodavci Vladi FBiH šalju 15 reformskih zakona i očekuju usvajanje istih

4. Apr 2018. | 23:01 | NV
15228391181541

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine održalo je redovnu godišnju skupštinu na kojoj je usvojen plan rada za 2018. godinu. Fokus Plana je poboljšanje poslovnog ambijenta, olakšavanje poslovanja, otvaranje novih radnih mjesta i suzbijanje sive ekonomije.

Godišnjoj skupštini UPFBiH pored rukovodstva i delegata Udruženja prisustvovali su i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić, ministrica finansija i zamjenica premijera FBiH Jelka Milićević, potpredsjednici FBiH Melika Mahmutbegović i Milan Dunović, pojedini ministri iz Vlade FBiH, predstavnici sindikata, institucija, akademske zajednice i regionalnih poslodavačkih udruženja.

“Udruženje poslodavaca FBiH je najaktivniji partner u socijalnom dijalogu koji sa svojim konkretnim prijedlozima doprinosi poboljšanju kvaliteta donesenih zakona. Najbolji primjer za to je Zakon o PIO/MIO FBiH na kojemu je UPFBiH aktivno radilo i njihovi vrlo konkretni prijedlozi su usvojeni”, istaknuo je federalni premijer Novalić, pozdravljajući rad Skupštine UPFBiH.

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović pohvalila je rad UPFBiH.

“U FBiH postoji potreba sinergijskog djelovanja izvršne i zakonodavne vlasti , poslodavaca, akademske zajednice i drugih interesnih grupa s ciljem poboljšanja ekonomske situacije i kvaliteta života građana”, istaknula je Mahmutbegović.

Potpredsjednik FBiH Milan Dunović izrazio je zadovoljstvo saradnjom sa UPFBiH, te naglasio da se radi o Udruženju koje konkretno radi i doprinosi donošenju kvalitetnijih zakona i poboljšanju poslovnog ambijenta.

Delegati Skupštine UPFBiH izabrali su Marinka Gilju za predsjednika Skupštine te Mirka Vincetića i Salema Ekmeščića za potpredsjednike Skupštine UPFBiH.

Govoreći o onome što UPFBiH namjerava raditi u ovoj godini predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je naglasio opredjeljenje UPFBiH da i dalje djeluje proaktivno, kao partner Vlade FBiH i sindikata.

“U tom pravcu, uradili smo set od 15 prijedloga zakona koje ćemo ponuditi Vladi FBiH u narednom periodu na razmatranje i dalju proceduru. Vjerujemo da će ti zakoni biti usvojeni, tim prije što njihovim usvanjem ne bi bili narušeni fiskalni tokovi”, istaknuo je Smailbegović.

Kada je u pitanju jačanje UPFBiH Smailbegović je najavio otvaranje Edukacijskog centra, kao širenje lepeza usluga u smislu pravnog, knjigovodstvenog i računovodstvenog savjetovanja naročito za manje kompanije. UPFBiH će se angažirati na formiranju ekonomsko-socijalnih vijeća u kantonima u kojima do sada nisu formirana. Na međunarodnom planu  UPFBiH planira raditi na ispunjavanju uslova za pristupanje Business Europe, jačati saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) kao i regionalnim udruženjima poslodavaca.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević predstavljajući izvještaj o finansijskom poslovanju u prošloj godini naglasio je da je Udruženje ispunilo plan i da je prema izvještaju revizije pozitivno poslovalo.

“Za ovu godinu smo donijeli ambiciozan finansijski plan s prevashodnim ciljem širenja usluga za naše članstvo”, naglasio je Pandurević.

UPFBiH će u narednom periodu insistirati na donošenju uredbe prema kojoj nijedan propis neće moći biti usvojen, a da prethodno nije dobio mišljenje  UPFBiH, u smislu kako će taj propis uticati na nova opterećenja poslovanja. Insistirat će se, također, na izmjenama poslovnika o radu oba doma Parlamenta FBiH  s ciljem da se na sjednice oba doma Parlamenta FBiH pozivaju predstavnici UPFBiH i da mogu učestvovati u parlamentarnoj raspravi o zakonima koji ste tiču poslovnog ambijenta.

NV

Na vrh