Smanjen broj novoupisanih studenata

13. Apr 2018. | 21:45 | NV
unsa1(1)

Na jučerašnoj sjednici Vlade Federacije BiH prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisnoj politici i tržištu rada u oblasti visokog obrazovanja Federacije BiH.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, na visokoškolske ustanove u Federaciji BiH u 2016./2017. godini, upisano je ukupno 27.946 studenata, što je devet posto manje u odnosu na akademsku 2015./2016. godinu. Pri tome je na javnim univerzitetima smanjenje bilo 9,6 posto, na privatnim šest posto, dok je na vjerskim broj upisanih studenata povećan za 4,5 posto.

U septembru prošle godine je bilo 25.434 nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom, što u strukturi ukupno nezaposlenih od 352.398 osoba čini 7,2 posto.

U strukturi nezaposlenih starosne dobi od 25-29 godine, kojih je 43.971, s visokom stučnom spremom je 9.685 ili 22 posto.

Od ukupno 25.434 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, 9.685 ili 38 posto, čine osobe starosti su 25-29 godina. Također, 7.000 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba su starosne dobi 30-34 godine, što procentualno iznosi 27,5 posto.

Najvitalniji dio društva u dobi 25-34 godine čini 16.685 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, što u ukupnoj strukturi nezaposlenih visokoobrazovanih osoba (25.434) procentualno iznosi 65,6 posto.

 

NV / NAP

Na vrh