Stranka za BiH: Treba nam registar boraca, a ne popis korisnika prava

30. Jan 2018. | 19:37 | NV
Stranka za BiH

Stranka za Bosnu i Hercegovinu se najoštrije suprotstavlja ponovnom pokušaju Federalnog ministarstva za boračka pitanja, na čelu s ministrom Bukvarevićem, da se “objavljivanjem” popisa  “korisnika prava” po osnovu boračko- invalidske zaštite, ali samo za izabrane institucije, izbjegne stvarni zahtjev boraca, a to je da se napravi i učini potpuno javnim Registar boraca, kažu na početku saopštenja iz ove stranke. Oni dalje navode:

“Za neupućene posmatrače razlika između “popisa korisnika prava” i “registra boraca” je suštinska. Naime, sva socijalna prava ove kategorije stanovništva proizilaze iz njihovog ratnog statusa – da li su bili borci ili civili. Dakle, iz njihovog statusa izviru i prava.

Ministru Bukvareviću i politici koju on predstavlja je potpuno jasno da bi izrada Registra boraca veoma brzo pokazala koliki je broj nezakonitih korisnika pojedinih prava, a time bi se otkrila sistemska korupcija koja godinama vlada u oblasti boračko-invalidske zaštite. Pored toga, potpuno je jasno da više od 92.000 korisnika primanja po ovom osnovu predstavljaju i masovno biračko tijelo, jer kada im se dodaju i članovi porodice s pravom glasa, onda se s velikom vjerovatnoćom može govoriti o glasačkom tijelu od 150.000 do 200.000 lica.

Politika koja se svih ovih godina održava na vlasti manipulirajući boračkom populacijom, kao i drugim pravima po osnovu socijalne zaštite, kako boraca tako i ostalih građana, svjesna je da bi radikalnim reformama, transparentnošću i otklanjanjem koruptivnih radnji u ovoj oblasti, izgubili ogroman dio glasačkog tijela.

Imajući u vidu navedeno, Stranka za Bosnu i Hercegovinu traži da se u najkraćem roku pristupi izradi sveobuhvatnog Registra boraca u koji će biti uključeni i podaci o vrsti, broju i učestalosti prava koje koristi svaki pripadnik boračke populacije ili njegova porodica. Pored toga, zahtijevamo da se svi podaci koje će sadržavati Registar učine javnim i potpuno dostupnim, jer je samo na taj način moguće utvrditi ko su korisnici i da li je zakonit osnov po kojem ostvaruju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Svaki drugi pristup, a pogotovo ovaj koji ovih dana promoviše ministar Bukvarević, novi je pokušaj varanja boraca i prikrivanja očigledne sistemske korupcije u ovoj oblasti.”

 

NV

Na vrh