Studentima Pravnog fakulteta u Sarajevu omogućeno sticanje prakse u Zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći

23. Feb 2017. | 18:59 | NV
3 sl

Direktor Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo Velija Nuhanović i predsjednica Sektora za studentske prakse Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo Selma Beširević potpisali su danas Sporazum o saradnji, kojim se studentima završnih godina i master studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu omogućava obavljanje prakse u trajanju od četiri sedmice u ovom zavodu.

“Studenti će imati priliku da se praktično upoznaju sa svim oblastima prava u kojima se pruža besplatna pravna pomoć građanima, sa postupcima u našem pravnom sistemu, kao i sa organizacijom i radom Zavoda. Praksu će obavljati prema unaprijed utvrđenom planu”, istakao je direktor Nuhanović i izrazio zadovoljstvo ovom saradnjom koja će studentima prava omogućiti da uz teoretska stiču i praktična znanja.

Proceduru izbora studenata koji će učestvovati u ovom edukativnom programu provest će Evropsko udruženje studenata prava, a u skladu s iskazanim interesovanjem studenata i rezultatima koje su ostvarili tokom studija. Nakon obavljanja studentske prakse, dobit će potvrdu o učešću u programu.

Kako je pojašnjeno, angažman studenata u Zavodu može početi činom potpisivanja ovog sporazuma koji će na snazi biti tri godine.

“U zavisnosti od interesa studenata i u skladu s kapacitetima Zavoda edukativni ciklusi moći će se organizovati više puta tokom jedne akademske godine”, naglasio je direktor Nuhanović.

Beširević je istakla da ova saradnja sa Zavodom mnogo znači studentima, jer na Fakultetu nemaju nikakve vidove prakse te ih pronalaze kroz rad ovog udruženja koje je slične sporazume potpisalo i sa Kantonalnim tužilaštvom, te Općinskim, Ustavnim i Vrhovnim sudom.

“Ova praksa je zaista značajna za studente kojima će, osim navedenog, biti omogućeno i da idu na sudove i ročišta, a to je dakle prava praksa u okviru koje će naučiti potrebno i pripremiti se za tržište rada”, naglasila je Beširević i izrazila nadu za nastavak uspješne saradnje sa Zavodom.

 

NV

Na vrh