Fontana>>

Sve je u pokretu: Šta je, ustvari, ritmičnost unutar kosmosa?

U kosmosu, stvorenom po vrlo preciznim mjerilima, uspostavljen je nevjerovatan red koji funkcionira bez ikakvog zastoja. Ne postoji u njemu ništa što se ne kreće. Nezavisno od veličine i strukture, sve stvoreno je u stanju pokreta

3. Feb 2016. | 18:50 | Haris Gatalo
53411

Svako pravilno i periodično kretanje ukazuje na postojanje određene ritmičnosti. Svaki pokret unutar kosmosa podliježe određenom zakonu i moguće ga je objasniti određenim matematičkim formulama. Ritam je dokaz postojanja stalnog pokreta i harmonije unutar kosmosa. Ustvari, ritam je brojčana slika pokreta i jezik kojim govore brojevi. Zahvaljujući ovom pravilnom kretanju i zakonima koji postoje, nastale su i prirodne nauke.


Sve se kreće

I kao što se do ritma dolazi periodičnim udaranjem u muzičke instrumente (udaraljke), tako i kretanjem bića unutar kosmosa dolazi do formiranja ritma. Elektroni rotiraju oko jezgra, Mjesec oko Zemlje, a Zemlja oko Sunca. I dok se planete milionima godina okreću oko Sunca, Mliječni put, a milioni drugih galaksija unutar komosa, čije granice nismo u stanju pojmiti, sve je u stalnom procesu rotacije. Zemlji je potrebno 24 sata za rotaciju oko vlastite ose, dok svoju rotaciju oko Sunca brzinom od 30 km/s, Zemlja završi za godinu.

Zajedno s planetama i njihovim satelitima koji se okreću oko Sunca, ova brojna porodica s galaktičkom brzinom od 220 km/s putuje u pravcu sazviježđa Vega. Zahvaljujući ritmičnoj harmoniji koja vlada na nebu, godinama unaprijed moguće je odrediti astronomske pojave kakva je putanja te poziciju određene planete, vrijeme pomračenja Sunca ili Mjeseca, skraćivanje ili produžavanje dana i sl. Sama činjenica da se spomenuta kretanja periodično ponavljaju i da trenutni red vlada već milionima godina bez ikakvog odstupanja, dokazi su koji nam pokazuju da je sve podložno određenom zakonu i ništa u kosmosu nije prepušteno sebi. Tamo gdje se pojave zbivaju prema određenim zakonima i gdje postoji red i ritam, nema mjesta slučajnostima.


Kako razumjeti poruke?

Opstojnost kosmosa zavisi od periodičnog ponavljanja kretanja, odnosno od ritmičnih promjena na nivou kosmosa. U slučaju da proces kretanja u kosmosu stane, ne bi se više moglo govoriti ni o ritmičnosti. Jer ako nema kretanja, odnosno neke aktivnosti, onda nema ni ritma. U tom smislu, logično je da to kretanje i okretanje na nivou egzistencije ima neko značenje i cilj.

No, koristeći se zakonima fizike, teško je (čak i nemoguće) objasniti zbog čega je stvorena materija i koje je značenje skriveno iza neprestanog procesa okretanja. I zakoni fizike su nedovoljni da nam otkriju razlog zbog kojeg je nastao proces okretanja i dokad će taj proces trajati. Ipak, mi znamo da harmonično kretanje u sebi nosi veliki smisao, te da u svemu postoji međusobna povezanost i jedinstvo koje ga krasi. Sve što je stvoreno svojim jezikom stanja (držanja) ljudima, koji znaju proniknuti u suštinu stvari, neprestano šalje brojne poruke. Kako onda pročitati i razumjeti sve te poruke?

Prema onome što razumijemo čitajući Božansku poruku, kosmos je stvoren da bi služio i bio na raspolaganju čovjeku. Bića postoje i traju da bi omogućila i pomogla čovjeku shvatanje smisla vlastitog postojanja. Čovjek koji je sposoban pažljivo zaviriti u knjigu postojanja i osluhnuti zvukove svijeta oko sebe, osjetit će veliko olakšanje kad i sam postane dio ritma u kosmosu i kad se prepusti neprekidnom okretanju koje vlada u njemu. Iako to golim okom nije vidljivo, u suštini, naš se svijet okreće oko Uzvišenog Arša. A kad na svijet pogledamo u kontekstu svrhe njegovog stvaranja, možemo reći da se u nekom simboličnom smislu ovaj svijet okreće oko čovjeka.


Ritam u prirodi

U prirodi vlada ravnoteža, a među stvorenjima međusobna povezanost. I dok sve to traje u jednom harmoničnom redu, stvorenja se međusobno pomažu dopunjavajući vlastite nedostatke. Kao izvor svjetla i energije neophodne za nastavak života na Zemlji, Sunce je također podložno ritmičnom kretanju. Zemlja i ostale planete u Sunčevom sistemu kreću se u skladu s osnovnim ritmom koji nameće Sunce. Rotacija oko Sunca rezultira godišnjim dobima, dok rotacija oko vlastite ose dovodi do smjene dana i noći. Sva ova kretanja predstavljaju ritmičn Ono što životu daje urednost, jeste ritmičnost unutar kosmosa i njena konstantnost. Harmonija i cjelovitost kretanja, koje se ogleda na nivou živih i neživih bića, te ritmičnost koja odlikuje to kretanje jeste stanje koje čovjeku ulijeva osjećaj sigurnosti i olakšava mu svakodnevni život e pokrete koji se ponavljaju iz dana u dan. Kad ne bi bilo ritmičnosti u kretanju, imali bismo neizvjesnost glede budućih pojava, što bi dovelo do potpunog haosa. Takav haos bi doveo do toga da život na Zemlji bude nemoguć.

Integralna struktura stvorenja preslikana je na sva živa bića, pa i na biološku strukturu čovjeka. Kao biće koje razmišlja, čovjek ima priliku na svakodnevnoj osnovi percipirati činjenicu da je kretanje u kosmosu postavljeno na principima ritmičnosti. Dolazeći na ovaj svijet kao biće koje zavisi od navedenog ritma, čovjek živi osjećajući na svom tijelu posljedice takvog kretanja.

Ciklični pokret koji nastaje smjenom minuta, sati, dana, godišnjih doba i godina, apsolutno utječe na čovjeka kao živo biće. Unutrašnji ritam čovjeka, poznat kao “bioritam”, zavisi od navedenog ritma unutar kosmosa i djeluje na bazi 24-satnog dana. Svaki čovjek dolazi na ovaj svijet sa svojstvenom biološkom, genetskom i duševnom strukturom, te bioritmom koji ga odvaja od drugih ljudi. Kao što je slučaj s čovjekom, i kod mnogih živih bića primijetan je ritmični redoslijed pojava unutar bioloških funkcija kakvi su rad metabolizma, otkucaji srca, disanje i san. Općeprihvaćeni naziv za ove pojave je “biološki sat”. Dođe li do poremećaja ritma u životima živih bića, narušit će se biološka ravnoteža, što u nekim slučajevima može rezultirati smrću.

U kosmosu nema mjesta slučajnostima. Sve pojave je uredio Stvoritelj i svaka u sebi nosi određenu mudrost stvaranja. Ono što životu daje urednost, ritmičnost je unutar kosmosa i njena konstantnost. Harmonija i cjelovitost kretanja, koje se ogleda na nivou živih i neživih bića, kao i ritmičnost koja odlikuje ovo kretanje je stanje koje čovjeku ulijeva osjećaj sigurnosti i olakšava mu svakodnevni život. Zahvaljujući tome, čovjek ima mogućnost izrade dnevnih, sedmičnih, mjesečnih i godišnjih planova. On može unaprijed isplanirati naredni dan i u određenoj mjeri znati kakva će mu biti naredna sedmica.

Ilustracije radi, činjenica da Sunce funkcionira na temeljima zakona fizike i da je moguće matematičkim formulama objasniti njegovu prirodu, te da se svaki dan rađa na istoj strani i zalazi na istoj strani, jesu nešto što čovjeku nudi emotivni i duševni mir. Većina ljudi ni ne pomišlja na to da se Sunce jednog dana možda neće pojaviti na horizontu. Ipak, uređeno kretanje unutar kosmosa tu je da nas podsjeti kako postoji Stvoritelj Koji održava cikličnost kretanja i time održava uvjete neophodne za život na Zemlji.

Kad osoba zdravim razumom procjenjuje pojave oko sebe, neće pasti u bilo kakvu kontradikciju i sa sigurnošću će gledati prema budućnosti. Zahvaljujući periodičnosti, čovjek se može prisjećati svoje prošlosti i u svojim sjećanjima pronaći snagu za dane koji ga očekuju. Jer da nije pravilnih intervala koji se ponavljaju u životu čovjeka, sve što je bilo ostalo bi izgubljeno u raljama prošlosti, a sjećanja bi izgubila svoj smisao.

Čovjek je biće koje po prirodi traga za redom unutar društvenih dešavanja. Od ljudi koji ga okružuju čovjek očekuje stabilno i konzistentno ponašanje. Kad bira prijatelje uvijek se usmjerava prema ljudima konzistentnog obrasca ponašanja. Konzistentnost je osobina ljudi čije reakcije na određene pojave unaprijed možemo predvidjeti. Takvi ljudi ulijevaju sigurnost onima oko sebe.

Uređenost unutar društva, koja nastaje kao rezultat suživota ljudi s konzistentnim ponašanjem, moguće je prihvatiti kao neku vrstu društvenog ritma. Zajednica sačinjena od ljudi koji poštuju druge, ali i red unutar zajednice jeste zajednica u kojoj žive sretni i ispunjeni ljudi. Tamo gdje se pravila krše dolazi da prekida u društvenoj ritmičnosti, što u konačnici dovodi do nemira i anarhije među ljudima.

Na vrh