Fontana>>

Sve je u pokretu: Šta je, ustvari, ritmičnost unutar kosmosa?

U kosmosu, stvorenom po vrlo preciznim mjerilima, uspostavljen je nevjerovatan red koji funkcionira bez ikakvog zastoja. Ne postoji u njemu ništa što se ne kreće. Nezavisno od veličine i strukture, sve stvoreno je u stanju pokreta

3. Feb 2016. | 18:50 | Haris Gatalo