Svečano dodijeljeni certifikati učesnicima programa TRAIN

29. Dec 2016. | 16:32 | NV
IMG_2299

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana dodjela certifikata za učesnike prvog ciklusa programa cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu (TRAINTraining and Research for Academic Newcomers), u akademskoj 2016/2017. godini.

Certifikate, na koje su stekla pravo 22 učesnika ovog programa, uručila je prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu. Istakavši značaj pedagoškog obrazovanja koje se svakodnevno primjenjuje u nastavnom procesu, prorektorica Hodžić je naglasila da je provedba programa TRAIN na Univerzitetu u Sarajevu od strane donatora ocjenjena kao najuspješnija kada su u pitanju univerziteti na kojim se ovaj program provodi.

Program je namijenjen akademskom osoblju Univerziteta u Sarajevu (asistentima, višim asistentima i docentima) i koncipiran je u skladu sa evropskim standardima u oblasti visokog obrazovanja te omogućava stjecanje znanja, vještina i kompetencija u područjima nastave, istraživanja i komunikacijskih vještina. Program finansijski podržava Fondacija kralja Baudouina iz Brisela (Belgija).

 

NV

Na vrh