Fontana>>

Šta je to brzina?: “Ipak se kreće“

Brzina je jedan od temeljnih pojmova fizike. No, šta je zapravo brzina? Kakvo mjesto zauzima u našim životima? Kakvu poziciju, iz perspektive brzine, zauzima čovjek unutar kosmosa? Koliko razmišljamo o brzini? Zašto je važno razumjeti brzinu?

6. Apr 2016. | 14:14 | Haris Gatalo