Šta je za Tursku “plan B“ ako Rusija zatvori ventile?

Stručnjaci kažu da ruski gas kratkoročno nema alternativu. Dugoročno, sa stupanjem na scenu domaćih i obnovljivih izvora očekuje se da udio gasa u proizvodnji električne energije padne na pola kao i stvaranje kapaciteta snadbijevanja novim gasom kao što je TANAP. Jedan energetski stručnjak citira englesku izreku “ako zatreba aktivirat ćemo i kočije“

19. Oct 2015. | 10:38 | Nesib Vuković
48492

Briga da bi tenzije Turske i Rusije mogle porasti u periodu dok je zima na vratima, donijela je na dnevni red pitanje “Šta ako Rusija zatvori ventile?“ Nekoliko energetskih stručnjaka iznijeli su različite poglede na ovo pitanje. Jedni smatraju da Rusija ne može rizikovati prekid isporuke gasa Turskoj koja je drugi najveći klijent. Drugi smatraju da Turska koja godišnje otprilike trećinu potrošnje energije osigurava iz Rusije, ne može lako osigurati prirodni gas iz drugih izvora, piše turski list Hurriyet.

Da li Turska koja otprilike polovinu gasa osigurava iz Rusije ima plan B? Potražili smo odgovor na to pitanje. Na pitanje “Šta ako Rusija suprotno međunarodnom sporazumu rizikuje i potpuno obustavi isporuku gasa?“ ugledni energetski stručnjak je dao ovaj odgovor: “Naravno da bi nastao problem. U takvoj situaciji bi “plavi tok“ i “zapadna linija“ bili prekinuti. Za turski gas to bi bio veliki nedostatak. Niko ne može reći 'U sistemu u kojem izgubim pola imovine nema nikakvih problema'. Šta ćemo mi tada uraditi? Dat ću vam još jedan primjer: Sedamdesetih godina zbog arapsko-izraelskog rata Arapi su svijetu uveli embargo na naftu. Kao rješenje Englezi su rekli: 'Ako je potrebno aktivirat ćemo kočije čak i u prometu.'

Ako vam zemlja dođe u kriznu situaciju naravno da ćete mobilisati sve kapacitete, ne samo energetske, i probleme ćemo tako rješavati. To možemo raditi sa maksimalnim povećanjem upotrebe tečnog prirodnog gasa, ako je potrebno možemo povećati količinu gasa koji uzimamo iz drugih zemalja, možemo brže aktivirati TANAP (prekoanadolski cjevovod), možemo značajno smanjiti prirodni gas u proizvodnji električne energije, kao i prebaciti se na tečna goriva ili ugalj iako je to skuplje. U takvim situacijama poduzimat ćemo potrebne mjere. Dugoročno imamo cilj da postanemo energetski manje zavisni aktiviranjem solarnih i vjetroelektrana“.

U prošloj godini u Turskoj je potrošeno otprilike pedeset milijardi metara kubnih prirodnog gasa. Polovina od 98% uvezenog prirodnog gasa osigurava se iz Rusije. Blizu 50% uvezenog gasa se koristi u proizvodnji električne energije, 28% se koristi u industriji dok se 22% koristi u domaćinstvima u svrhu zagrijavanja.

Također, poznato je da u turskom ministarstvu energetike postoje tajno pripremljene različite opcije u vezi poduzimanja koraka u slučaju kriznog scenarija ili privremenog prekida elekrične energije i dostave prirodnog gasa.

Oznake: > >

Na vrh