TI BiH: Borba protiv korupcije neefikasna

9. Dec 2017. | 15:54 | NV
korupcija(7)

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra, još od 2003. kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) svake godine koristi ovu priliku da analizira stepen efikasnosti borbe protiv korupcije u BiH, te kroz organizaciju različitih događaja ukaže na ključne probleme i korake koje je neophodno učiniti kako bi se nivo korupcije u BiH smanjio.

Nažalost, i ove godine analize TI BiH pokazuju da BiH još uvijek nije napravila značajan napredak u provođenju zakonskih i institucionalnih reformi, te da je borba protiv korupcije u BiH neefikasna.

Iako je borba protiv korupcije postavljena kao prioritet u svim strateškim dokumentima, kao što je, između ostalog, i Reformska agenda, koju su deklarativno podržali svi akteri u BiH, izostali su konkretni koraci na unapređenju antikorupcionih zakona i jačanju nezavisnosti i efikasnosti institucija koje ih primjenjuju.

Vlasti u BiH nisu ništa učinile na unapređenju zakona u ključnim oblastima, kao što su javne nabavke, reforma pravosuđa, finansiranje političkih partija, sukob interesa, gdje je hitno potrebno unaprijediti mehanizme transparentnosti, odgovornosti i integriteta, jačajući nadzor nad utroškom javnih sredstava, ali i nezavisnost institucija čija je uloga procesuiranje korupcije i primjena antikorupcionih zakona.

Ipak, ključni preduslov za efikasniju borbu protiv korupcije, je otklanjanje svih oblika neprimjerenih uticaja i pritisaka na institucije od kojih se očekuje objektivna i nepristrasna primjena zakona, a umjesto njihovog otklanjanja, ovakvi pritisci postaju sve vidljiviji i izraženiji.

 

NV / NAP

Na vrh