Topić: Stvoriti tijelo koje će promovirati temeljna pitanja Hrvata u BiH

8. Apr 2018. | 14:05 | NV
Topic-vjera-i-kultura

U izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Glasa koncila izašla je knjiga “Vjera i nacija”, koju će autor Franjo Topić predstaviti narednog petka u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu.

U prvom djelu knjige Topić raspravlja o odnosu nacije, kulture i kršćanstva te osvjetljava kulturni, obrazovni i humanitarni rad HKD “Napretka”, dok u drugom dijelu ukazuje na potrebu za uspostavljanjem sklada između vjere i uma, religije i znanosti to jest potrebu za integralnim znanjem koje će biti u službi integralnoga humanizma.

Predstavljajući rad “Uloga Katoličke crkve u BiH nekad i sad” predložio je osnivanje koordinacijskog tijela za Hrvate katolike jer mu se čini, kako je izjavio Feni, da ni Hrvatsko narodno vijeće a ni Hrvatski narodni sabor nisu kompletni.

“Mislim da se trebalo stvoriti tijelo koje bi bilo potpuno neovisno od politike, stranački pa ako hoćete i vjerski. Njegova namjena bi bila da promišlja osnovna pitanja Hrvata, katolika i crkve u kontekstu sa sugrađanima muslimanima i pravoslavcima, te u smislu Evropske unije”, rekao je Topić.

Potcrtavajući da je HKD “Napredak” posvetio 27 godina ističe da je tom društvu dao puno i da je ono važno za bh. društvo.

Imajući svoje podružnice u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji i Americi “Napredak” se, po njegovim riječima, pokazao kao važan projekt budući da je u prošloj godini realizirano oko 500 manifestacija.

“Djelujemo sa deset društava poput šahovskih, nogometnog i tamburaških. Važno je da redovno surađujemo sa  svim sugrađanima i još se nikada nije dogodilo da jedan Bošnjak ili Srbin neće učestvovati na napretkovim manifestacijama. Ovo društvo je konkretni humanizam i životni dijalog”, kazao je u izjavi za Fenu Topić, dodajući da je za “humanizam izuzetno važan i papa Ivan Pavao II”.

Na to ukazuje u trećem dijelu knjige “Vjera i kultura” navodeći da je papa uvijek poručivao kako je moguća BiH kao jedna država triju naroda.

Novo Topićevo djelo čitateljima će pružiti kritička razmišljanja o temama važnim za život savremenog čovjeka.

Organizatori promocije su HKD “Napredak”, Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) i Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

 

NV / Fena

Na vrh