Trebevićka žičara: Skupština KS-a se izjašnjava o Vladinom prijedlogu

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja, Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na ostvarivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Kantona Sarajevo nad kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan KJKP “GRAS“ i to u korist Grada Sarajeva, sve u cilju realizacije projekta “Revitalizacija Trebevićke žičare“

3. Dec 2015. | 11:03 | S.K
50894

Ukoliko zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo podrže Vladin prijedlog, a o čemu će se izjašnjavati na sjednici u drugoj polovini ovog mjeseca, Grad Sarajevo, kao nosilac ovog projekta, neće imati više smetnje da krene sa obnovom Trebevićke žičare. Ukupna vrijednost investicije je 12 miliona KM, od toga 60 posto sredstava, odnosno oko 7,5 miliona KM je donacija švicarskog zimskog centra Grachen.

U Odluci je precizirano da se pravo građenja koje je dato Gradu Sarajevu zasniva na rok od 25 godina od dana upisa u Zemljišne knjige Općinskog suda u Sarajevu i prestaje sa istekom roka za koji je osnovan. Nakon prestanka prava građenja pravo vlasništva nad izgrađenim objektima isključivo prelazi na preduzeće “GRAS” bez potraživanja naknade za uvećanu vrijednost nekretnine.

Na vrh