Treća zajednička naučna konferencija u okviru Procesa za Zapadni Balkan

16. Jun 2017. | 21:39 | NV
Foto

Treća zajednička naučna konferencija u okviru Procesa za Zapadni Balkan održava se u periodu od 14. do 16. juna u Parizu, u organizaciji Akademije nauka Njemačke Leopoldina i Akademije nauka Francuske. Na zajedničkoj konferenciji sudjeluju predstavnici nacionalnih akademija nauka i umjetnosti, rektorskih konferencija kao i istaknuti mladi naučnici.

Bosna i Hercegovina, sa svojim predstavnicima, aktivno sudjeluje u Procesu od samog početka. Prva konferencija održana je 2015. godine u Halleu, Berlinu (Njemačka), a druga konferencija je održana 2016. godine u Beču (Austrija).

Ove godine Bosnu i Hercegovinu, na poziv Akademije nauka Njemačke Leopoldina, predstavljaju: prof. dr. Miloš Trifković (predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH), prof. dr. Rifat Škrijelj (rektor Univerziteta u Sarajevu), prof. dr. Milan Mataruga (rektor Univerziteta u Banjoj Luci), prof. dr. Almir Maljević i doc. dr. Erna Karalija, kao predstavnici istaknutih mladih naučnika iz Bosne i Hercegovine.

Tema ovogodišnje konferencije je „Pretvorite ideju u akciju: Investirajte u mlade naučnike i poslovni rast“. Na konferenciji se raspravlja o konkretnim načinima pružanja podrške i stvaranja jednakih mogućnosti mladim naučnicima i istraživačima iz država Zapadnog Balkana za unapređenje znanja i vještina u cilju dostizanja i održavanja naučne izvrsnosti. Cilj konferencije je realizacija zaključka sa Samita za zapadni Balkan, koji je održan 4. jula 2016. godine u Parizu, na kojem su predsjednici država i vlada zahtijevali od učesnika Procesa za Zapadni Balkan „da predlože (do ljeta 2017) mehanizme za finansiranje izvrsnih mladih naučnika sa prostora zapadnog Balkana koji će im omogućiti stjecanje iskustva u inozemstvu i kreiranje svojih ‘laboratorija izvrsnosti’“. S tim u vezi, na ovoj konferenciji finalizira se rad na prijedlogu uspostave zasebne istraživačke fondacije (Research Foundation) kao i kreiranju akcionog plana za pametni rast Zapadnog Balkana (Western Balkans Action Plan for Smarth Growth).

S obzirom da će predsjednici država i vlada raspravljati o temama ove konferencije na samitu za Zapadni Balkan koji će se održati 12. jula 2017. godine u Trstu (Italija), predstavnici Bosne i Hercegovine će o definiranim prijedlozima i preporukama informirati nadležne u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

 

NV

Na vrh