U BiH čak 192.000 osoba prima platu iz budžeta

30. May 2017. | 16:44 | NV
vijece ministara bih foto nap(3)

Od 3,8 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini čak njih 192.000 je zaposlenih u javnom sektoru, koji se finansiraju iz budžeta. Ovu su podaci do kojih su došli Centri civilnih inicijativa, predstavljeni danas u Banja Luci.

U policijskim agencijama, Oružanim snagama BiH, javnim službama te javnom zdravstvu i školstvu uposleno je 166.000 osoba. Njih 19.933 su zaposlene na rukovodećim funkcijama u organima uprave, agencijama, raznim ustanovama…

Građani su izabrali 3.869 osoba u vlast, koji se također finansiraju iz budžeta, a koji su nakon imenovanja izabrali dodatnih 1.970 osoba na razne pozicije.

Pogram menadžer CCI-a Adis Arapović rekao je da ne samo da vlasti nisu uvele moratorij na nova zapošljavanja u državnoj službi o kojem govore, nego je taj broj drastično povećan. Do razmjera epidemije. Dodatni problem je da ne postoji mehanizam koji bi osigurao da se u javna preduzeća zaposle stručni, a ne podobni kadrovi, piše NAP.

 

NV / NAP

Na vrh