U FBiH porasla proizvodnja krompira, graha, kukuruza, smanjena proizvodnja jabuke, šljive, duhana

27. Dec 2016. | 21:29 | NV
corn-on-the-cob-1367800_1280

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u FBiH je u 2016. godini proizvodno kukuruza-zrno 243.760 tona, što je više za 29,8 posto u odnosu na 2015. U proizvodnji industrijskog bilja, kod soje je zabilježen rast proizvodnje za 162,5 posto, a kod proizvodnje duhana smanjenje za 13,4 posto u odnosu na 2015.

Kod krompira prozvodnja iznosi 228.009 tona i veća je za 12,6 posto, a proizvodnja graha-zrno veća je za 47,0 posto u poređenju sa proizvodnjom u prošloj godini.

U proizvodnji stočnog krmnog bilja zabilježen je rast kod proizvodnje djeteline za 9,7 posto, lucerke za 10,9 posto, kukuruza za krmu za 31,6 posto i travno-djetelinskih smjesa za 12,1 posto u poređenju sa 2015.

Kod voća ostvarena proizvodnja jabuka manja je za 23,1 posto i šljive za 6,6 posto u odnosu na 2015.

Ukupna proizvodnja grožđa veća je za 9,2 posto u odnosu na 2015, piše Patria.

NV / nap.ba

Na vrh