U Fojnici održana 13. Regionalna ljetna škola održivog razvoja i niskoemisionog planiranja

25. Aug 2017. | 22:45 | NV
DSC_0070

Dodjelom diploma danas se završava Regionalna ljetna škola održivog razvoja i niskoemisionog planiranja koja se već 13. godinu za redom održava u Fojnici. U periodu od 20. do 26. avgusta u hotelu Aquareumal ovaj program je ugostio 24 studenta i mlada stručnjaka iz devet zemalja jugoistočne Evrope i Evropske unije.

Cilj ljetnog edukativnog programa je osposobljavanje stručnog kadra koji će u budućnosti predvoditi energetski sektor pronalaženjem inovativnih rješenja za postojeće probleme i stvaranjem novih prilika za održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi.

Ljetna škola je primarno posvećena razmjeni uspješnih praksi i rješenja, te inovativnim idejama u sektoru energetike. Organizatori su Regionalni centar za obrazovanje i informisanje (REIC) u saradnji sa Otvorenim regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost, te bilateralnim projektima “Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini“ i “Poticanje energetske efikasnosti u BiH“, koje provodi njemačka razvojna organizacija GIZ u ime njemačke Vlade.

Prema riječima Dubravke Bošnjak, GIZ projektne menadžerice Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost “poseban fokus ove ljetne škole je razvoj efektivnog pristupa održivoj energiji, koji podrazumijeva i razvoj adekvatnih strategija i zakona u zemljama Zapadnog Balkana, a posebno u kontekstu Pariškog sporazuma o ublažavanju klimatskih promjena. Pri tome su uzeti u obzir ekološki i društveni aspekti energetskog planiranja, koji su razmatrani sa posebnim osvrtom na važnost stvaranja novih radnih mjesta, unaprjeđenje energetske sigurnosti i zaštite životne sredine.“

Neke od teme koje su obrađene u okviru programa ljetne škole su prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena, mehanizmi međunarodne saradnje u cilju ublažavanja klimatskih promjena, promocija energije iz obnovljivih izvora, te energetske zadruge kao pokretači lokalnog razvoja.

Njomza R. Maraj, studentica Fakulteta elektrotehnike i kompjuterskog inžinjeringa sa Univerziteta u Prištini ovom prilikom je izjavila da je “regionalna ljetna škola u Fojnici iznimna obrazovna prilika za mlade u regionu, ali i šire, jer se fokusira na razvoj kao cilj kompletnog čovječanstva, a ne samo Zapadnog Balkana.“ Adi Operta, također učesnik programa, naglasio je stručnost predavača, multidisciplinarni pristup programa, kao i priliku za druženje, ali i značajnu stručnu razmjenu sa drugim učesnicima i predavačima kao bitne aspekte ove ljetne škole.

Završetkom regionalne ljetne škole, te sticanjem diploma, smatra se da će svi učesnici biti u stanju razumjeti ključne globalne koncepte niskoemisionog razvoja, kao i alate, koje je u cilju podrške ovom procesu, potrebno razviti na lokalnom nivou.

 

NV

Na vrh